Ἡ σπουδαία κοινωνική δομή, τοῦ  Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, Φαρμακείου καί Ἱματιοθήκης, προσφορά στόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἦταν τό θέμα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως πού πραγματοποιήθηκε, τήν Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στήν Ἀρναία.

SAM 21641jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεκάλεσε τούς ερεῖς νά συσκεφθοῦν καί νά ἀποφασίσουν γιά τήν καλλίτερη καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία, τοῦ ἤδη ἀπό 17 Μαΐου, λειτουργοῦντος Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου.

Εἰσηγητής τοῦ θέματος ὁ ὑπεύθυνος καί ὀργανωτής τοῦ Ὀρθοδόξου Παντοπωλείου Αἰδ. π. Χρῆστος Μήτσιου* ἐφημέριος Σαρακήνας, ὁ ὁποῖος παρουσίασε στούς ἐφημερίους τό ἔργο τοῦ κοινωνικοῦ παντοπωλείου. Ὁ π. Χρῆστος παρουσίασε τά παιδικά βιώματά του ἀπό τήν οἰκογένεια καί τήν παραδοσιακή κοινωνία τοῦ χωριοῦ του στήν Κόνιτσα, πού τοῦ φύτεψαν τίς κοινωνικές εύαισθησίες του.

Βιώματα, πού εἶναι στερεωμένα πάνω στή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας, στήν παραβολή τῆς Κρίσεως, στόν χορτασμό τῶν πεντακισχιλίων καί τό κοινωνικό μήνυμα τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τόν λόγο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου.

Αὐτό ἀπετέλεσε καί τό πρότυπο τοῦ δικοῦ του Ἱερατικοῦ- Ἐνοριακοῦ ἔργου, τοῦ «ὅλοι μαζί».

Παρουσίασε τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ Παντοπωλείου, τά κοινωνικά καί τά εἰσοδηματικά κριτήρια βάσει τῶν ὁποίων δικαιοῦνται, ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη.

Πρότεινε τρόπους γιά τήν καλλίτερη λειτουργία τοῦ παντοπωλείου μέ τήν ἐνεργοποιήση τοῦ ἐθελοντισμοῦ μέσα στήν Ἐνορία.

Τελείωσε τήν εἰσήγηση του μέ τόν ἀγαπητικό λόγο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου: «ἄν μποροῦσα νά κόψω τήν καρδιά μου σέ χίλια κομμάτια καί νά τήν μοιράσω, θά τὄκανα».

Ὁ συνεργάτης-γραμματέας τοῦ Ὀρθοδόξου Παντοπωλείου κ. Γιάννης Κέκερης ἔκανε ἕνα ἀπολογισμό τοῦ μέχρι σήμερα ἔργου καί κατέθεσε προτάσεις γιά τήν καλλίτερη ἀπόδοση.

Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ θέματα διοικητικά, πού ἀνέπτυξε ὁ Σεβασμιώτατος πρός τούς ερεῖς  καί συνέστησε τήν αὐστηρή τήρηση τῶν ὁδηγιῶν του πρός ὄφελος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 

*ΕΙΣΗΓΗΣΗ π. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ 18/9/2018

 

 


Created with Flickrset for Joomla.