Γιά πρώτη φορά τιμήθηκε τήν Πέμπτη 25η Ὀκτωβρίου τ.ἒ. μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρόςSAM 2505 ἡμῶν Αὐξεντίου τοῦ ἐν Κατιρλί Μικρᾶς Ἀσίας ἀσκήσαντος στήν ὁμώνυμο Ἐνορία τοῦ Κάτω Σταυροῦ Θεσσαλονίκης, πού ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου. Λέμε γιά πρώτη φορά, ἐπειδή μέχρι πρότινος ἡ μνήμη του ἐτιμᾶτο στίς 14 Φεβρουαρίου, καθότι τήν ἡμέρα ἐκείνη ἑορτάζει ὁ Ὃσιος Αὐξέντιος ὁ ἐν Βουνῷ καί γιά τοῦτο συνεόρταζε μαζί του κατά παλαιό ἒθος καί πρακτική τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὁ Ὃσιος Αὐξέντιος ὁ ἐν Κατιρλἰ, ἀφοῦ ἦταν ἂγνωστη ἡ ἡμερομηνία τῆς Κοιμήσεώς του.

Τήν παραμονή ἐψάλη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο προέστη καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἐορτῆς τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Παν. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη καί π. Ἐφραίμ Τσόλη, τούς Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀθανάσιο Βουρνίτη, π. Χαράλαμπο Δουλγκέρη καί π. Παναγιώτη Καλαντζῆ , τόν Αἰδ. π. Διονύσιο Μυρόβαλη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κυριάκου καί π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη.

Ὁ Λαός τοῦ Σταυροῦ πού, ὃπως εἲπαμε, γιά πρώτη φορά γιόρτασε τόν Ἃγιό του στίς 25 Ὀκτωβρίου, ἦλθε καί τίμησε τήν ἁγιασμένη ρίζα τῶν προγόνων του, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντῆ Λιάμα, τούς Ἀντιδημάρχους κ. Μαρία Χατζῆ καί Ἀπόστολο Καρακίτσο, τόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Σταυροῦ κ. Χρῆστο Γκολιδάκη, τόν Ἐπιτελάρχη τῆς Α΄ Ταξιαρχίας Καταδρομῶν Ἀλεξιπτωτιστῶν κ. Ἀνέστη Ἐλευθεριάδη, τόν Διοικητή τοῦ Β΄ Λιμενικοῦ Τμήματος Σταυροῦ κ. Πέτρο Τσαούση, τόν Διοικητή τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Σταυροῦ κ. Νικόλαο Ἀνδρέου κ.ἂ..

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνέπτυξε λεπτομερῶς τήν ἁγία βιοτή τοῦ Ὁσίου Αὐξεντίου, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Ἂνδρο τῶν Κυκλάδων στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰῶνος καί ὑπηρέτησε ὠς νεωκόρος στόν Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στόν Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως. Κατόπιν χειροτονεῖται Διάκονος καί ὑπηρετεῖ στήν παραθαλάσσια κωμόπολη Κατιρλί τῆς Νικομήδειας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὃπου ἐπιδίδεται σέ ὑψηλά πνευματικά ἀγωνίσματα. Ζῶντας ζωή ἀσκητική, κατά τόν λόγιο μοναχό Καισάριο Δαπόντε, ἀποκτᾶ φήμη Ἁγίου πού ξεπερνᾶ τά ὃρια τοῦ Κατιρλί καί πλῆθος χριστιανῶν συνάζεται γιά νά τόν συμβουλευθῆ. Μεταξύ αὐτῶν καί πολλοί Κληρικοί, Ἐπίσκοποι καί Πατριάρχες. Ὁ τιμιώτερος ἀπό αὐτούς ἦταν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὁ Ε΄, πού πρωτοστάτησε στόν ἀναβαπτισμό τῶν προσερχομένων στήν Ὁρθοδοξία ἀπό τόν Παπισμό, τούς Διαμαρτυρομένους, τούς Ἀρμενίους καί ἂλλους. Ὁ ὃσιος Αὐξέντιος μέ δυνατά κηρύγματά του στηρίζει τή διδασκαλία τοῦ Πατριάρχου περί ἀναβαπτισμοῦ, κάτι πού ὑπεστήριαζαν ὁ ἃγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ἃγ. Ἀθανάσιος ὁ Πάριος καί ὁ ἃγ. Μακάριος ὁ Νοταρᾶς. Ὃταν ἐξεδιώχθη ὁ Κύριλλος ὁ Ε΄ ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, παραλλήλως ἐξεδιώχθη ἀπό τό Κατιρλί καί ὁ ἃγιος Αὐξέντιος, ἐξορισθείς ἀπό τούς Τούρκους.

Στή συνέχεια, εἶπε ὁ Δεσπότης, εὑρίσκομε τόν Ἃγιο, χειροτονημένο ἱερομόναχο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Διδυμοτείχου Αὐξέντιο, πού τόν στέλνει νά χτίση καί πάλι τό Ἰβηρίτικο Μετόχι τῆς Παναγίας τῆς Κορνοφωλιᾶς στό Σουφλί καί νά τοῦ προσδώση τό ἁγιορείτικο κάλλος του. Ὁ Ὃσιος ἀφοῦ ἀξιώθηκε νά γίνη Κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, κοιμᾶται ὁσιακῶς στίς 25 μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 1771 μ.Χ.. Τοῦτο ἀπεκαλύφθη περί τό 2008 στήν ὡς ἂνω Ἱερά Μονή, ὃταν εὑρέθη – κατά τήν άνακαίνηση τῆς Μονῆς - ἡ ἐπί τοῦ τάφου του πλάκα τοποθετημένη μπροστά ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα τοῦ Καθολικοῦ, πρός τιμήν τοῦ Κτίτορός της! Γιά τοῦτο καί ἀπό φέτος, ὡς εἶχε προαναγγείλει ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τίς 14 Φεβρουαρίου 2018, ἡ μνήμη του τιμήθηκε τήν πραγματική ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, πρός ἀπόκατάσταση τῆς ἀληθείας περί τοῦ Ἁγίου μας, τοῦ ὁποίου ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ του Λειψάνου κατά τό 1922 οἱ πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μετά τήν καταστροφή ἒφεραν ὡς πολύτιμο θησαυρό στή νέα τους Πατρίδα.

Τελειώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος, παρετήρησε ὃτι ὁ Ἃγιος εἶναι πολύ θαυματουργός, γιά τοῦτο ὀφείλουμε ὃλοι νά τόν παρακαλέσουμε νά ἒλθη ἀρωγός στήν ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ του στόν Σταυρό, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς σοβούσης κρίσεως παραμένει δυστυχῶς ἡμιτελής!

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε τιμιτική πλακέτα (ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΟΝ) ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Ἐνορίας στήν φιλόχριστο οἰκογένεια Ἀναστασίου καί Ἀσημένιας Καρακίτσου ἐκ Κάτω Σταυροῦ, γιά τήν εὐλογημένη προσφορά στόν Ἱερό Ναό ἐξαισίου ἀντιγράφου τῆς περιπύστου εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου Ἁγίου Ὂρους, ἡ ὁποία κατά τόν μῆνα Αὒγουστο ἀπό τόν εὐλογημένο Ἂθωνα ἁγιογραφημένη μετεφέρθη στόν Σταυρό καί θά παραμείνη γιά πάντα ἐκεῖ προστάτις τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ μας.


Created with Flickrset for Joomla.