Ἐκτελῶντας τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὁ profilΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τοῦ Ὁσίου Αὐξεντίου τοῦ ἐν Κατιρλί στόν Κάτω Σταυρό καί ἐτέλεσε τήν ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων στόν ὑπό ἀνέγερση ὁμώνυμο Ἱερό Ναό. Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Στ΄ Περιφερείας, Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλης καί ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Οἰκ. π. Παναγιώτης Καλαντζῆς καί ὁ Λαός τοῦ Σταυροῦ μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἀντιδήμαρχο κα Μαρία Χατζῆ.

Κάτω ἀπό τό ἱλαρό φῶς τῶν καντηλιῶν καί τῶν κεριῶν ἡ Εὐχαριστιακή Σύναξη ὓψωσε τά χέρια πρός τόν Κύριο ὡς θυσία ἑσπερινή, προετοιμασμένη φυσικά γιά νά ἀπολαύση τό Τίμιο Σῶμα καί τό Πανάσπιλο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Τήν ὃλη κατανυκτική αὐτή ἀτμόσφαιρα ἐτόνωσαν μέ τήν ψαλμωδία τους οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ, συνεπικουρούμενοι ἀπό τόν καλλικέλαδο καί γνώστη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς π. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος καί διηύθυνε τόν χορό.


Μέσα σέ αὐτό τό εὐλογημένο κλῖμα καί ἀφοῦ ὁ Λαός συνέψαλε τό «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου...» μέ τούς Ἰεροψάλτες καί τό Δεσπότη μας πολλές φορές, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθύνθηκε κηρυκτικά στόν Λαό, ἑρμηνεύοντας τόν ὃλο λειτουργικό χωροχρόνο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τά τελούμενα τῆς Προηγιασμένης καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς προετοιμασίας τοῦ ψυχικοῦ διαμερίσματος νά ἀποκτήση ἒνδυμα γάμου, ἀνταξία τῶν γεγονότων τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στολή τῆς ψυχῆς, γιά νά εἰσέλθη στόν προετοιμαζόμενο ἀπό τόν Κύριο Νυμφῶνα τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ τύμβου τῆς Δόξης Του.


Created with Flickrset for Joomla.