Ἔχει ἀναρτηθῆ  στήν στήλη τῆς Ἱστοσελίδας μας "Πνευματικό ΚΟΝΑΚΙ"ἄρθρο τοῦ 

Ἱερέως Σωτηρίου Ὀ. Ἀθανασούλια:

 

"Ἡ Ἁγία Γραφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στίς αἱρέσεις"