Xpert Slider

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ


Ἀρ. Πρωτ.: 517         Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 4ῃ Αὐγούστου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ὑπ’ ἀριθμ. 2)

   Πρός
   Τόν Ἱερό Κλῆρο
   Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
   Τόν φιλόχριστο Λαό
   τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

   Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

   Σήμερα σ’ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη ἡ Ὀρθόδοξη Μία, Ἁγία καί Καθολική Ἐκκλησία μας γιορτάζει, πανηγυρίζει καί τιμᾶ τό πιό λατρευτό πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῆς Κοιμήσεώς Της καί τῆς εἰς Οὐρανούς Μεταστάσεώς Της. Τιμοῦμε τήν Παναγία, Παντάνασσα Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, γιατί στό πρόσωπό Της ἡ Ἐκκλησία βλέπει ἐκεῖνο τό πάναγνο πλάσμα –τό μοναδικό-, πού ἒφθασε στήν πληρότητα τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει ἡ κτίση: στήν πληρέστερη, δηλαδή, δυνατή ἑνότητα μέ τόν Θεό. Ἡ Θεότόκος καί Θεομήτωρ Μαρία εἶχε Ἐνοικον Ἐκεῖνον πού ὁ Οὐρανός δέν μποροῦσε νά χωρέση, τόν Πλάστη τοῦ κόσμου, γι’ αὐτό καί ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Θεοῦ βλέπει στό πρόσωπό Της τή Νέα Εὒα – Ζωή, τήν ὑπάκουη ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου στή λυτρωτική ἀπόφαση τῆς Θείας Ἀγάπης, στό θέλημα, στήν προαιώνια Βουλή τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία Ἀνθρώπου καί Κόσμου!

   Τήν Ἡμέρα αὐτή τή Λαμπρή, τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις μέ τό στόμα τοῦ Ἐπισκόπου της ἀναγγέλλει στό Πλήρωμά Της ἐπίσημα ἓνα γεγονός μοναδικό, ἱστορικό καί σημαδιακό γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί τή Χαλκιδική μας. Στίς 10 καί 11 Σεπτεμβρίου τ.ἒ., μετά ἀπό πολλά - πολλά ἒτη ἡ Μητρόπολή μας θά ἒχη τήν ὑψίστη τιμή νά ὑποδεχθῆ στήν ἀγκαλιά Της τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, τόν στιβαρό καί γεραρό οἰακοστρόφο τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, μέ τήν εὐκαιρία Θυρανοιξίων καί Ἐγκαινίων Ἱερῶν μας Ναῶν πού θά λάβουν χώρα στή θεόσωστο Ἐπαρχία μας.
Καί συγκεκριμένως:
  Α) Τό Σάββατο 10η Σεπτεμβρίου στίς 6.30 τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ κομίζοντας ἀπό τήν Ἀποστολική Μητρόπολή του τή δεξιά χαριτόβρυτο χεῖρα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πολιούχου Πατρῶν θά προβῆ -τῇ παρακλήσει Ἡμῶν- στήν Κατάθεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στόν ὑπό ἐγκαινισμό ἀναπαλαιώθέντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς καί θά προστῆ ἀκολούθως τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.
   Β) Παραλλήλως τήν ἲδια ἡμέρα καί ὣρα - Σάββατο 10η Αὐγούστου 2022 στίς 6.30 τό ἀπόγευμα- ὁ Μακαριώτατος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς πρός τοῦτο ἀπό τήν ἐλαχιστότητά μου προσκληθέντες Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς: Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Μιλήτου κ.κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟ καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ καί Μπουκόμπας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, θά τελέση τά Θυρανοίξια τοῦ ἀναπαλαιωθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀμμουλιανῆς καί θά προστῆ ὡσαύτως στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς. Καί,
   Γ) Τήν ἑπομένη λαμπρά ἡμέρα Κυριακή 11η Σεπτεμβρίου τ.ἒ., ὁ Μακαριώτατος, πλαισιούμενος ὑπό ἁπάντων τῶν πρός τοῦτο προσκληθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων θά τελέση τά Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἱστορικοῦ πεντάτρουλλου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, κτίσματος τοῦ 871 μ.Χ. ἀπό τόν Ὃσιο πατέρα ἡμῶν Εὐθύμιο τόν Νέο, τοῦ ὁποίου τό σεπτό Λείψανο θησαυρίζεται στόν Ναό αὐτό ὡς πολύτιμος παρακαταθήκη.
   Τίς ὃλες λατρευτικές αὐτές ἐκδηλώσεις θά τιμήσουν μέ τήν προσευχητική συμμετοχή τους ἡ ἐξοχωτάτη Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κα Λίνα Μενδώνη, ὁ ἐντιμότατος Πολιτικός Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὂρους καί Μέγας Εὐεργέτης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος, ὁ ἐξοχώτατος Ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταῦρος Καλαφάτης, ὁ ἃγιος Καθηγούμενος τῆς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέρων ΕΦΡΑΙΜ καί ὃλες οἱ Πολιτικές, Στρατιωτικές, Ἀστυνομικές καί Αὐτοδιοικητικές Ἀρχές τῶν Νομῶν Χαλκιδικῆς καί Θεσσαλονίκης.
   Κατόπιν τούτου προσκαλοῦμε καί παρακαλοῦμε πατρικῶς ἃπαντες τούς ὑφ’ Ἡμᾶς Κληρικούς μαζί μέ τό ἐκλεκτό ποίμνιό τους νά μετάσχουν στίς σεμνομεγαλόπρεπες αὐτές Λειτουργικές Συνάξεις ἐπ’ εὐλογίᾳ τοῦ Τόπου καί τῆς θεοσώστου Ἡμῶν Μητροπόλεως.
   Γνωστοποιοῦμε ὃτι τόσο στή νῆσο Ἀμμουλιανή, ὃσο καί στήν Περιστερά καθηκόντως θά προβοῦμε, ὡς ἡ τάξη τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζει, στή βράβευση ὃσων συνέβαλαν στήν περάτωση αὐτῶν τῶν θαυμαστῶν καί ἐμβληματικῶν ἒργων στή Μητρόπολή μας.
   Ὡς Πνευματικός Σας Πατέρας σᾶς καλῶ ὃλους νά τιμήσουμε τούς Ἁγίους μας καί νά προβάλουμε τόν Τόπο μας. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί ἀπό τήν Ἀμμουλιανή καί ἀπό τήν Περιστερά θά προβάλωνται ζωντανά ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Κανάλι 4Ε !
   Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν ὁ Μητροπολίτης καί Πνευματικός Σας Πατέρας,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ


Σημειώσεις:

    α) Νά ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς ἡ παροῦσα κατά τή λαμπροφόρο Θεία Λειτουργία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν 15η Αὐγούστου 2022.

    β) Παραγγέλλομεν εἰς ἃπαντας τούς Κληρικούς μας ὃτι κατά τό Σάββατον, 10ην Σεπτεμβρίου 2022, φέροντες τά πλέον λαμπρά λευκά των ἂμφια (φελώνιον καί ἐπιτραχήλιον) καί τά διάσημα τῶν ὀφφικίων των ὀφείλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ νά παρευρίσκωνται ἡμίσειαν ὣραν πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν Ἀκολουθιῶν, ἢτοι ἀπό 6.00 μ.μ., ἐκ μέν τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Ἀρναίας καί Σταγείρων, Ἱερισσοῦ καί Οὐρανουπόλεως, Ἀπολλωνίας καί Μαδύτου καί Σταυροῦ καί Ὀλυμπιάδος εἰς τήν νῆσον Ἀμμουλιανήν ἐπί τοῖς Θυρανοιξίοις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου παρά τοῦ Μακαριωτάτου, ἐκ δέ τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Ἀρδαμερίου καί Γαλατίστης, Ζαγκλιβερίου καί Περιχώρων καί Παλαιοχώρας καί Ζερβοχωρίων ἀντιστοίχως εἰς τήν Κατάθεσιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς παρά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, τελετάρχου ὁριζομένου τοῦ Ἡμετέρου Πρωτοσυγκέλλου Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνατίου Ριγανᾶ. 

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣHΜΕΙΩΜΑ ΣΕ PDF