SAM 7536Τήν Κυριακή, 14η Δεκεμβρίου τ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν, πλαισιούμενος ἀπό τόν καλό ἐφημέριο τῆς Κοινότητος, Οἰκονόμο π. Κωνσταντῖνο Σουφτᾶ, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Λεόντιο Καρίκα καί τούς Διακόνους π. Ἐφραίμ Τσόλη καί π. Μελέτιο Τσόγκα.

SAM 7550Τό χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀπό νωρίς ἐπλήρωσε τόν Ἱερό Ναό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Χρῆστο Παπαδημητρίου, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη καί τόν Πρόεδρο τῆς Παλαιοχώρας κ. Νικόλαο Καμπούρη.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε γιά τήν Εὐχαριστιακή Πασχάλια Τράπεζα, πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας συνάζοντας τούς πιστούς κατά Κυριακή, ἀλλά καί καθημερινῶς, γιά τή Θεία Λειτουργία, τό διαρκές αὐτό Μυστικό Δεῖπνο πού ὁ Κύριος μᾶς παρέδωσε λίγο πρό τῆς Σταυρώσεως καί ταφῆς Του, καθόσον ἡ παροῦσα Κυριακή ἀναφέρεται στό Μέγα Δεῖπνο πού ἐτέλεσε κατά τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ὁ Θεῖος Οἰκοδεσπότης (Λουκ. ιδ΄ 16-24).

SAM 7567Ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά “Ξενία δεσποτική καί ἀθάνατος Τράπεζα”, ἕνα Πασχάλιο Εὐχαριστιακό Τραπέζι, στό ὁποῖο καλούμεθα ὡς συνδαιτημόνες Χριστοῦ καί Ἀποστόλων ὅλοι οἱ πιστοί, “ἐν ὑπερώῳ τόπῳ”, στόν ἴδιο τόπο ὅπου ὁ Κύριος προσέφερε γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου τό Ἱερό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων.

SAM 7637Ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τό ἔργο της ἀπορρέουν, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, ἀπό τήν Θεία Εὐχαριστία καί στήν Εὐχαριστία καταλήγοντας, βρίσκουν τό πλήρωμά τους. Ἡ Εὐχαριστία κάνει τή σύναξη τῶν πιστῶν, σύναξη ἀθανάτων. Εἶναι τό βασιλικό μυστήριο, κέντρο καί τέλος ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν μυστηρίων, πού σάν τό γευόμαστε ζοῦμε τήν πραγματικότητα τῆς θείας κοινωνίας, τό παράφορο κορύφωμα τῆς Τριαδικῆς ἀγάπης, τῆς συναντήσεως τῆς κοινότητος τῶν πιστῶν μέ τόν ἀναστημένο Κύριο. Ἡ Εὐχαριστία εἶναι μυστική σύνοψη, παράσταση, παράταση καί συνέχιση τοῦ ἔργου τῆς “ἐν Χριστῷ” σωτηρίας, τῆς λυτρωτικῆς παρουσίας καί πράξεως τοῦ Χριστοῦ στόν χῶρο καί στόν χρόνο∙ συνιστᾶ τήν εἰσαγωγή τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πού καθαρίστηκε μέ τό αἷμα τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, στή σφαίρα τῆς Ἁγίας Τριάδος. «Σάν τρεφόμαστε μ’ αὐτήν, κατέληξε ὁ Δεσπότης, οἱ θεῖες δωρεές βρίσκονται ἐνώπιόν μας. Ἡ μυστική Τράπεζα στολίζεται. Τό ζωοποιό ποτήριο εἶναι γεμάτο. Ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης καλεῖ στό δεῖπνο, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὑποδέχεται τούς καλεσμένους. Ἡ ἐνυπόστατη Σοφία τοῦ Θεοῦ Πατρός διαμοιράζει τό Σῶμα της ὑπό τή μορφή τοῦ Ἄρτου καί προσφέρει τό ζωοποιό Αἷμα ὑπό τή μορφή τοῦ Οἴνου. Κάτι πού ὁδηγεῖ τόν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας νά καυχηθῆ: Τί φοβερό μυστήριο! Τί ἄρρητη οἰκονομία! Τί ἀκατάληπτη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ! Τί ἀνεξιχνίαστη εὐσπλαχνία!»

SAM 7615Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησε εἰς Ἱεροψάλτη τῆς Ἐνορίας αὐτῆς τόν υἱό τοῦ Ἐφημερίου π. Κωνσταντίνου Σουφτᾶ, Στυλιανό, ὥστε μέ τίς μουσικές γνώσεις του καί τό ἦθος του νά διακονῆ ἐπαξίως τό Ἱερό Ἀναλόγιο καί νά δοξάζη τόν Ὕψιστο, τιμώντας τήν Λευϊτική καταγωγή καί φύτρα του. Τοῦ εὐχόμεθα ἄξιος!