SAM 8248Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα, 11η Ἰανουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ εὑρέθη κοντά στό ποίμνιο τῆς Ἐνορίας Τιμίου Προδρόμου Νέας Μαδύτου, ὅπου καί χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας. Μαζί του ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Οἰκονόμος π. Ἰωακείμ Περήφανος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Καζάνας καί οἱ Ἱεροδιάκονοι π. Ἐφραίμ Τσόλης καί π. Μελέτιος Τσόγκας.. Σημειωτέον ὅτι ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Λεόντιος Καρίκας, ἦτο ἀσθενής, στόν ὁποῖο καί εὐχόμεθα ταχεῖα τήν ἀνάρρωση ἀπό καρδίας.

SAM 8294Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἐπί τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς (Ματθ. δ΄ 12-17), ὡμίλησε γιά τόν Χριστό μας ὡς “Φῶς τοῦ κόσμου”, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Προφήτης Ἡσαΐας Τόν προεκήρυξε ὀκτακόσια χρόνια πρό τῆς Σαρκώσεώς Του στό ὁμώνυμο βιβλίο του τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης λέγοντας: «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. δ΄ 1-6).

SAM 8348Παρουσίασε πάμπολλα στοιχεῖα τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν ἐποχή πού ὁ Κύριος ἐπερπάτησε καί ὡς ἄνθρωπος στή γῆ, περιγράφοντας τό πυκνό σκοτάδι τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου. Ἀντέταξε στήν κατάπτωση αὐτή τήν λαμπρότητα τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, τή θερμουργό λάμψη καί τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας καί τούς ἁγιοπνευματικούς καρπούς, πού φύτρωσαν ἀπ’ τό πρόσωπο τοῦ Ναζωραίου, ἀπ’ τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ καί τά ταπεινά σπάργανα τῆς Φάτνης.

SAM 8366Ὅμως, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, καί σήμερα τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης κρύβουν τό ἡμίφως καί τά νέφη τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ μεταχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, πού ὅ,τι μεγάλο δημιούργησε τό ὀφείλει στόν Σαρκωθέντα καί “δι’ ἡμᾶς νηπιάσαντα” Λόγο τοῦ Θεοῦ. Τά τοξικά ἀέρια τῶν ἐργοστασίων μας, ἡ ἀχόρταγη ἐκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων τῆς γῆς γιά τόν ἄφρονα πλουτισμό τοῦ σύγχρονου Ἀδάμ, ἡ ἄλογη χρήση τῆς τεχνολογίας, ἡ θεοποίηση τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί τοῦ ἄθεου ἀνθρωπισμοῦ, ἡ μόλυνση τῆς γῆς καί τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς μέ παντός εἴδους “ἀπόβλητα”, ἡ ξέφρενη νομιμοποίηση διαστροφῶν, παθῶν καί σαρκικῶν ὀρέξεων, τό μεσουράνημα τοῦ πρακτικοῦ ὑλισμοῦ καί κυρίως ἡ ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, ὡς πυκνή ὁμίχλη καί βαριά σκιά “κρύβουν” τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ στό σήμερα!

SAM 8365Λοιπόν, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, θά βρῆ τή δύναμη ὁ τρόφιμος τῆς γῆς νά στρέψη τό πρόσωπό του πρός τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης ἤ θά ἀρκεστῆ στή χαμοζωή τοῦ λυκόφωτος τοῦ αἰῶνος μας, πού μοιάζει νά ὁδηγῆ τήν ἀνθρωπότητα στόν τάφο της; Θά διαλέξη τό Φῶς ἤ τό πυκνό σκοτάδι τῆς ἐγωϊστικῆς αὐτάρκειας; Θά μάθη ποιά εἶναι τά ὅριά του ἤ θά συνεχίση νά βιώνη τόν μύθο τῆς αὐτοσωτηρίας;