SAM 0565Μέσα στό λαμπροφόρο καί χαριτωμένο κλῖμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἑόρτασε ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὁ ὁποῖος ἐπί Διοκλητιανοῦ ἐπορφύρωσε τόν μανδύα τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό πανάσπιλο αἷμα του, γιά τοῦτο καί αὐτή τοῦ ἀποδίδει μέ εὐγνωμοσύνη μεγαλοπρεπῶς τήν τιμή καί τόν αἰώνιο σεβασμό της τοῦ καταθέτει.

SAM 0471Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ τήν Τετάρτη, 22α Ἀπριλίου 2015, παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς, προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου. Μαζί του οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμώτατοι Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Κορκόντζιλας καί Οἰκονόμος π. Ἰωάννης Κωνσταντίνου, οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρίτες π. Λεόντιος Καρίκας καί π. Ἰάκωβος Μακρῆς καί ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος π. Ἐφραίμ Τσόλης. Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ ὑπερεπλήρωσε τόν ἀνθοστόλιστο Ἱερό Ναό μαζί μέ τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου: Τόν Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Καραγιάννη, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κεμαλμᾶ, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀναστάσιο Οἰκονόμου, τήν Βουλευτή κ. Σταυρούλα Ξουλίδου, τήν Πρόεδρο τοῦ ΔΗ.ΚΕ.Λ. κ. Βέτα Λυκουρέντζου, τόν Διοικητή Τροχαίας Θεσσαλονίκης κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο καί ἀρκετούς Δημοτικούς Συμβούλους. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπραγματοποιήθη ἱερά Λιτάνευση τῆς χαριτοφόρου εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ἀνά τήν Κώμη τοῦ Ζαγκλιβερίου ἐπ’ εὐλογία τοῦ τόπου καί τῶν εὐσεβῶν κατοίκων. Τήν πάνσεπτο εἰκόνα μετέφεραν στά χέρια τους νέες τοῦ Χωριοῦ ντυμένες μέ ὑπέροχες παραδοσιακές στολές τῆς Μακεδονίας μας καί τοῦ Τόπου.


SAM 0611Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς σεμνομεγαλόπρεπης Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Γεωργίου Μελισσουργοῦ, πλαισιωμένος ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ/το π. Ἀλέξανδρο Παύλοβιτς, Σέρβο τήν καταγωγή, τόν Ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Σερβικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγίου Ὄρους, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Μεθόδιο, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Σάμαρτζιτς, Σέρβο τήν καταγωγή καί διακονοῦντα στήν Ἱερά Μητρόπολη Σουηδίας, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Λεόντιο Καρίκα καί τόν Ἱερολογιώτατο Διάκονο π. Ἐφραίμ Τσόλη. Τό Ἱερό Ἀναλόγιο τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Μουσικολογιώτατος Μοναχός π. Δαμασκηνός, ἐκ τῆς χορείας τῶν Δανιηλαίων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί ἡ Συνοδεία του καί ὁ κ. Πέτρος Κοτρότσιος, Θεολόγος καί Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν Ἀρναία, καταγόμενος ἐκ Μελισσουργοῦ, τόν ὁποῖο καί διακονεῖ ἐκ τοῦ ἀναλογίου ἀφιλοκερδῶς.

SAM 0624Καί ἐδῶ ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ προσῆλθε ὁμοθυμαδόν καί ἐπλήρωσε τόν Ἱερό Ναό ἕως κεράτων θυσιαστηρίου καί τόν προαύλιο χῶρο του. Μαζί καί τά παιδάκια τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου μέ τούς πιστούς τους δασκάλους καί νέους καί νέες τοῦ Χωριοῦ μέ παραδοσιακές ἐνδυμασίες. Τοῦ Λαοῦ ἡγοῦντο οἱ Ἄρχοντές του, δηλαδή ὁ Δήμαρχος Βόλβης κ. Διαμαντής Λιάμας, ὁ ἑορτάζων Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Δεμερτζῆς, ὁ Γενικός Πρόξενος τοῦ Σερβικοῦ Προξενείου Θεσσαλονίκης κ. Σίνισα Πάβιτς καί πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος τῆς Κωμοπόλεως προσέφερε ἐκλεκτό θέαμα μέ παραδοσιακούς χορούς ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα στό προαύλιο τοῦ Σχολείου, στούς ὁποίους μετεῖχαν ὅλες οἱ ἡλικίες: ἀπό παιδάκια Δημοτικοῦ, νέους ἐφήβους καί ἐνήλικες τοῦ Μελισσουργοῦ! Ἦταν ὄντως ἐξαίρετο τό θέαμα καί τό ἄκουσμα. Κατόπιν στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ παρεσχέθη τό παραδοσιακό κουρμπάνι, στό ὁποῖο παρεκάθησαν Ἱερός Κλῆρος, Ἄρχοντες καί ἅπας ὁ Λαός, ὅπως συνηθίζεται στά χωριά μας, πού γνωρίζουν καί τούς Ἁγίους νά τιμοῦν καί νά ἑορτάζουν ἑνωμένοι, ἀπολαμβάνοντας τήν ἀναστάσιμη χαρά καί τό ὀρθόδοξο πνεῦμα.

SAM 0640Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του καί στά δύο πανηγύρια, ἀφοῦ παρουσίασε καταλεπτῶς τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου πού οἱ ρίζες του εἶναι στήν Καππαδοκία καί τήν Παλαιστίνη (Λύδδα), ἔθεσε στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τό ἐρώτημα: «Τί ὤθησε ἕναν νέο, ὑγιέστατο, πλούσιο, χιλίαρχο τοῦ Ρωμαϊκοῦ Στρατοῦ, κοινωνικά ἀπόλυτα ἐπιτυχημένο καί χαριέστατο ἄνθρωπο ἐπί Διοκλητιανοῦ νά μαρτυρήση ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ;». Καί ἡ ἀπάντησις ξεκάθαρη ἀπό τά ἐπισκοπικά χείλη: «Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση, ἤ καλύτερα ἡ πίστη στόν Ἀναστάντα Κύριό μας!».

SAM 0655Δέν δικαιολογεῖται, εἶπε ὁ ὁμιλητής, καθώς γράφει ὁ Σέρβος ἅγιος π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, τό μαρτύριο τῶν Μαρτύρων, ἡ ὁσιότης τῶν Ὁσίων, ἡ ὁμολογία τῶν Ὁμολογητῶν, ἡ ἀσκητικότης τῶν Ἀσκητῶν, ἡ ἐγκράτεια τῶν Ἐγκρατευτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας χωρίς τήν πίστη στόν Ἀναστάντα Κύριο! Ὁλάκερη ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν στηρίζεται σ’ ἕνα γεγονός: στήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Κι ὅλη ἡ ὀρθόδοξη χαρά βασίζεται σ’ ἕνα γεγονός: στήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, στήν ἐλπίδα στόν Ἀναστάντα. Καί τοῦτο γιατί ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἡ ἱστορία ἑνός μοναδικοῦ γεγονότος, γεγονότος ἱστορικοῦ καί μεμαρτυρημένου κατά τρόπο ἀπρόσβλητο, ἑνός μοναδικοῦ θαύματος, τοῦ θαύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ!

SAM 0695Κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία, εἶπε ὁ Δεσπότης, ὅτι «Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀνέστη, τότε εἶναι μάταια καί κούφια ἀπό περιεχόμενο ἡ πίστη μας» (Α΄ Κορ. ιε΄ 17), «εἶναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο καί χωρίς νόημα τό κήρυγμά μας» (Α΄ Κορ. ιε΄ 14), ἀφοῦ καί ἡ πίστη καί τό κήρυγμά μας θεμέλιο ἔχουν καί βάση τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ! Ὅμως: «Νυνί δέ Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο», δηλαδή: «Τώρα ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν, κι ἔγινε ὁ πρῶτος πού θά τόν ἀκολουθήσουν ὅλοι οἱ ἄλλοι οἱ κεκοιμημένοι πού πιστεύουν στό ἅγιο ὄνομά Του!».

SAM 0706Καί κατέληξε ὁ ὁμιλητής: «Ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι Αὐτός ἐπάνω στόν Ὁποῖο θεμελιώνει ἡ Ἐκκλησία τήν ἱστορική της πραγματικότητα καί ὑπόσταση. Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶναι Αὐτός πού τρώει μπροστά στούς Μαθητές Του, Αὐτός πού προσκαλεῖ νά τόν ἀγγίξη ὁ Θωμᾶς, Αὐτός πού οἱ Μαθητές ἀναγνωρίζουν στήν εὐλογία καί κλάση τοῦ Ἄρτου, αὐτός πού δέν εἶναι “πνεῦμα” (φάντασμα) ὁρατό (Λουκ. κδ΄ 38-40), ἀλλά συγκεκριμένο ὁρατό Πρόσωπο• ὁ ἀγαπημένος Διδάσκαλος. Αὐτός πού προσκυνοῦν οἱ Μαθητές (Ματθ. κη΄ 18), Αὐτός πού στό ἀκρογιάλι τῆς Τιβεριάδος ἀποκαθιστᾶ τόν Πέτρο στό ἀξίωμά του καί γευματίζει μαζί τους, Αὐτός πού στήν πρός Ἐμμαούς πορεία ἀναθερμαίνει τίς κουρασμένες ψυχές, Αὐτός πού ἐμφανίζεται στή Μαγδαληνή Μαρία, Αὐτός πού ἐνδύει τούς ἀποκαρδιωμένους Μαθητές μέ τή θεοπλημμύρα τῆς Αἰώνιας ζωῆς, τῆς ἀναβλύζουσας ἀπ’ Αὐτόν! Νά, τελείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, ποῦ βρῆκε τή δύναμη ὁ Γεώργιος καί τά τόσα ἑκατομμύρια τῶν ἁγίων Μαρτύρων νά ὑποφέρουν καί νά ὑποστοῦν τό βάπτισμα τοῦ αἵματος ἀγόγγυστα καί μέ ρωμαλαῖο φρόνημα. Στήν ἀκατάλυτη Δύναμη πού ἀνέβλυσε ἀπ’ τόν Τύμβο τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ!».

Περαίνοντας τό σχόλιό μας γιά τό άναστάσιμο πανηγύρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ κατά τή διάρκεια τῆς λαμπρᾶς Θείας Λειτουργίας στήν Ἐνορία τοῦ Μελισσουργοῦ, άπένειμε στόν Αἰδεσιμώτατο Ἐφημέριό της π. Ἀλέξανδρο Παύλοβιτς τό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου, εὐχόμενος στόν χειροθετηθέντα νά εὐαρεστήση στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους καί νά θυμᾶται πάντοτε ὅτι ὁ Σταυρός πού θά φέρη στό στῆθος του εἶναι μέν σύμβολο τῆς δόξης τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, εἶναι ὅμως καί σύμβολο τοῦ μαρτυρίου πού πρῶτος ὁ Κύριος ὑπέστη καί τόν ἀκολούθησαν  σ' αὐτήν τήν ὁδό ὅλοι οἱ Μάρτυρές Του, μέ πρωτοκορυφαῖο τόν Τροπαιοφόρο ἅγιο Γεώργιο.

Τοῦ εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς Ἄξιος!