ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΚΥΛΙΝΗΣ

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
__________
 
 Ἀρ. Πρωτ.: 554                              Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2013
 agia akylina fonto
  
 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  (ὑπ’ ἀριθμ.  6)
 
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν φιλομάρτυρα Λαό
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,
τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις τίς εὐλογημένες αὐτές ἡμέρες πρόκειται νά βιώση χαρά ἀνεκλάλητη. Πρόκειται γιά τήν μετακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς ἁγίας ἐνδόξου νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης ἀπό τήν Ὄσσα Λαγκαδᾶ ὅπου θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ ἀνευρέθησαν, στόν τόπο ὅπου ἡ Ἁγία μας γεννήθηκε καί μαρτύρησε, στό ἁγιοτόκο Ζαγκλιβέρι.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΚΥΛΙΝΗΣ

ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτουmitr-nikodhmosς ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ πνευματικοῦ της πατρός, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (16-09-2012) τελεῖ ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί Ἱερόν Μνημόσυνον, τήν Κυριακήν 15ην Σεπτεμβρίου 2013, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ἁγίας ψυχῆς του.

Προσκαλοῦνται τόσον τό εὐσεβές Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅσον καί πάντες οἱ τιμῶντες τήν ἀεισέβαστον μνήμην τοῦ τετιμημένου Ἱεράρχου νά προσέλθουν καί νά συμπροσευχηθοῦν εἰς τόν τόπον ὅπου Ἐκεῖνος εἰργάσθη καί ἐτίμησεν ὑπερβαλλόντως, καταθέσας τόν τίμιον ἱδρῶτα του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα: ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Ὁ Μητροπολίτης μας στά ὀνομαστήρια τοῦ Γέροντός του Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

bk1Στίς 30 μηνός Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία προβάλλει καί τιμᾶ τρεῖς μεγάλους πατέρες καί διδασκάλους της. Τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως ἁγίους Ἀλέξανδρο, Παῦλο καί Ἰωάννη. Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Γέροντας καί πνευματικός πατέρας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ Ποιμενάρχης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Μητροπολίτης μας στά ὀνομαστήρια τοῦ Γέροντός του Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ....

Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου (2013)

Ἀριθμ. Πρωτ. 735

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *


Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἔφθασεν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ὁποίαν πρό ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ σύνολος ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ὡρίσαμεν ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τό περιβάλλον. Ἔκτοτε, λόγῳ καί τῆς ἡμετέρας πρωτοβουλίας ταύτης, ἔχει γενικευθῆ τό ἐνδιαφέρον διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί πολλά λαμβάνονται μέτρα ἐν προκειμένῳ διά τήν ἀειφορίαν καί τήν ἰσορροπίαν τῶν οἰκοσυστημάτων ἀλλά καί διά πᾶν σχετικόν πρός αὐτάς πρόβλημα.

Διαβάστε περισσότερα: Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου (2013)

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΑΪΔΩΣ ΣΤΟ ΣΤΑΝΟ

xaido

Στό χωριό τῶν πολυτέκνων στό Στανό Χαλκιδικῆς ἑορτάσθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Χάϊδως.

Ἀφ' ἑσπέρας στό νεόδμητο Ναό τῆς Ἁγίας Χάϊδως τελέστηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός καί στή συνέχεια λιτανεύτηκε ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Ἁγίας στούς δρόμους τῆς κωμοπόλεως μέ τήν παρουσία τοῦ Δημάρχου τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη, κ. Χρήστου Πάχτα.

Στή Θεία Λειτουργία προεξήρχε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τό Θεῖο Λόγο. 

Σέ ὅλες τίς Ἀκολουθίες συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν ἀπό τό Στανό καί τά γύρω χωριά.

Τίς προηγούμενες ἡμέρες οἱ τοπικοί φορεῖς ὀργάνωσαν διάφορες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Χάϊδως.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΑΪΔΩΣ ΣΤΟ ΣΤΑΝΟ

Τιμή στόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου

SAM 0086Κατά τήν 29η μηνός Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τό γεγονός τῆς ἀποτομῆς τῆς σεπτῆς Κεφαλῆς τοῦ Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἐπίκεντρο τῆς τιμῆς αὐτῆς στήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἡ Κωμόπολις τοῦ Ἁγίου Προδρόμου καί τό πασίγνωστο Ἐξωκκλήσι της. Τήν παραμονή ἐψάλη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου, ἐν μέσῳ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ πού τιμᾶ καί σέβεται τόν Βαπτιστή τοῦ Κυρίου.

Διαβάστε περισσότερα: Τιμή στόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

proskinima agia sofia kleisoura2Τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, πραγματοποίησαν προσκυνηματική ἐκδρομή στή Δυτική Μακεδονία, τήν Τρίτη 27 Αὐγούστου 2013.

Ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου, τό φράγμα Πολυφύτου καί τήν Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας.

Στήν παλαίφατη αὐτή Μονή εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ὁσίας Σοφίας.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

PROSKLHSH

 
12ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ»

Μέ κατάνυξη καί συμμετοχή πολλῶν πιστῶν ἑόρτασε τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἡ ὁμώνυμη Γυναικεία Ἱερά Μονή στήν Ἀρναία Χαλκιδικῆς στίς 23 καί 24 Αὐγούστου 2013. 

 

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν

doumpia1 25-8-13Τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν ἐπεσκέφθη καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 25η Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ.

Μέ συγκινητικές ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί ἀγάπης τό πλήρωμα τῆς Ἐνορίας δέχθηκε τόν Μητροπολίτη μας καί τόν καλωσόρισαν πρῶτα ἀπ’ ὅλους τά παιδιά τῆς Κοινότητος.

Κατά τήν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας στάθηκε στήν Ἀποστολική Περικοπή τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, πού προβάλλει τόν Κύριό μας ὡς τό μοναδικό θεμέλιο τό ἱκανό νά στηρίζη ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου• «..... θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄ Κορ. γ΄ 11).

Διαβάστε περισσότερα: Πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου στήν Ν. Μάδυτο

MADYTOS 10Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με το βλέμμα όλων στραμμένο στον ιερό τόπο της αλησμονήτου Μαδύτου της Ανατολικής Θράκης, εκεί κοντά στα Δαρδανέλλια και στο σημερινό Ετζεαμπάτ, τελέστηκε τήν Κυριακή 25 Αυγούστου 2013 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ν. Μαδύτου Θεσσαλονίκης απ’ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανο, επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 90 ετών από την δημιουργία της Ν. Μαδύτου.

Στον κατάμεστο από ευσεβείς πιστούς Ιερό Ναό, ο πρωτοσύγκελλος του Οικουμενικού Θρόνου Μητροπολίτης κ. Στέφανος δεν έκρυψε την χαρά, την συγκίνηση και το δέος του για το γεγονός της παρουσίας του στη Ν. Μάδυτο αλλά και για το παρελθόν της αρχαίας Μαδύτου.

Διαβάστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου στήν Ν. Μάδυτο

Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στά Νέα Ρόδα καί τή Νέα Μηχανιώνα

mixaniona-100 4247smΚατά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου -22 καί 23 Αὐγούστου- ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος τήν μέν παραμονή προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ἱερό Ναό τῆς Παναγίας στά Νέα Ρόδα καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα μετεῖχε τοῦ πολυαρχιερατικοῦ συλλείτουργου στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας.

Κατά τόν Ἑσπερινό στά Νέα Ρόδα, ἐνώπιον πλήθους πιστῶν πού συνέρρευσαν στήν χάρη τῆς Παναγίας μας, ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του μιλώντας γιά τήν ἀειπάρθενο Μητέρα τοῦ Θεοῦ, παρετήρησε ὅτι Ἐκείνη εἶναι τό μοναδικό πλάσμα τό πάναγνο πού ἔφτασε στήν πληρότητα τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει ἡ κτίση: στήν πληρέστερη δυνατή ἑνότητα μέ τόν Θεό. Προσφορά ὕψιστη τῆς Παντάνασσας στόν κόσμο κατέληξε, εἶναι τό ὅτι, ταυτίζοντας στήν ὕπαρξή της τή ζωή τοῦ κτιστοῦ μέ τή Ζωή τοῦ ἄκτιστου, ἕνωσε στή δική της ζωή τήν κτίση μέ τόν Κτίστη της, ἑνώνοντας μέ τούς ἀνθρώπους τόν μόνο Ἐπιθυμητό, Αὐτόν πού ὅταν κανείς τόν βρῆ, δέν μπορεῖ νά ζητήση τίποτε παρά πέρα, κατά τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στά Νέα Ρόδα καί τή Νέα Μηχανιώνα

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν Ἀξό Μυλοποτάμου Κρήτης

kriti-100 414Στίς 21 Αὐγούστου κάθε χρόνο μέ μεγαλοπρέπεια ἡ Ἀξός Μυλοποτάμου Κρήτης, πού ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιορτάζει καί τιμᾶ τόν συντοπίτη της ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πατελάρο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Μέ ἐπιστολή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ἐκάλεσε τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ στίς λαμπρές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Προκατόχου Του Ἀθανασίου τοῦ Γ΄. Ἡ Σεπτή τῆς Ὀρθοδοξίας Κορυφή ἀνταποκρινομένη ἀπέστειλε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ ἐκπρόσωπό Της στούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Μητροπολίτης μας ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν Ἀξό Μυλοποτάμου Κρήτης

11η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ

DSC00118smὉλοκληρώθηκε ἡ 11η Λειτουργικὴ Συνάντηση Νέων, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 16 μέχρι 20 Αὐγούστου 2013 στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικῆς ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ὀρθοδόξων Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου.

Διαβάστε περισσότερα: 11η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ

Ὁ Μητροπολίτης μας στό Ἀρδαμέρι

ardameri arxikiΤήν Κυριακή 18η Αὐγούστου 2013 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος, συμφώνως μέ τό πρόγραμμα πού κατήρτισε ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἐπεσκέφθη τό πανέμορφο Ἀρδαμέρι, τό πρῶτο ἱστορικῶς θεμέλιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Κυραλάκης, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Λεόντιος Καρίκας καί ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος π. Εἰρηναῖος Μερκουριάδης.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Μητροπολίτης μας στό Ἀρδαμέρι

Σελίδα 78 από 79