ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
__________
 
 Ἀρ. Πρωτ.: 139                                                   Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 31η Μαρτίου 2016
 
  kyriaki-ton-Myroforon εγκυκλ
 
Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Σ    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο,
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
Τόν φιλόχριστο Λαό
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα, Χριστός Ἀνέστη!

Ξημερώματα Κυριακῆς. Ὄρθρος βαθύς. Τό σκοτάδι ἀπ’ τήν Ἱερουσαλήμ μόλις ἄρχιζε νά διαλύεται, ἀλλά τό σκοτάδι ἀπ’ τίς ψυχές τίς ἀπορφανισμένες τῶν Μυροφόρων καί τῶν Μαθητῶν δέν ἐννοοῦσε νά φύγῃ. Οἱ πρῶτες ζοῦσαν τά διαδραματισθέντα ἐκείνων τῶν ἡμερῶν μέ φορτισμένη τή συνείδηση, ἐνῶ οἱ δεύτεροι τόν φόβο, γιατί ἦταν μαθητές Ἐκείνου. Οἱ πρῶτες ἀγαποῦσαν βαθειά, ἀληθινά, ὅπως μπορεῖ ν’ ἀγαπήσῃ μιά γυναίκα πού πλάστηκε γιά τήν ἀγάπη, ἐνῶ οἱ δεύτεροι συζητοῦσαν τά τοῦ χωρισμοῦ τους. Ἔτσι ἐκεῖνο τό πρωί οἱ Μυροφόρες ἔτρεξαν γιά τόν τάφο, ἐνῶ οἱ Μαθητές “συνηγμένοι” περίμεναν νά ξημερώση, γιά νά λυθῆ τό συμβόλαιο τῆς κοινῆς τους ζωῆς. Στόν τάφο, λοιπόν, οἱ Μαθήτριες, στό ὑπερῶο οἱ Ἀπόστολοι. Ἡ ἀγάπη νά πού καταξιώθηκε ὅμως! Ἀλλόφρονες Ἐκεῖνες ἔτρεχαν στόν κῆπο καί ζητοῦσαν μέ δάκρυα ἀπό τόν “Κηπουρό” νά μάθουν ποῦ “ἔθηκαν” τόν Κύριο, καί ἀκούουν ἀπ’ τόν ἄγγελο «οὐκ ἔστιν ὧδε» καί ἀπό τόν “Κηπουρό” ... «Μαρία»!

Εὐλογημένη ἀγάπη, τρανή πίστη!

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

DSC 0057Μέ εὐλάβεια καί σεβασμό ὑποδέχθηκε ἡ Ἀρναία τό γνωστό τμῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό φυλασσόμενο στήν Ἱερά Μονή Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους, τήν Μ. Δευτέρα 25η Ἀπριλίου 2016 στίς 10 τό πρωί. Τό Ἱερό αὐτό κειμήλιο μεταφέρεται κατ' ἔτος στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου  καί παραμένει στήν Ἐνορία αὐτή πρός προσκύνηση καί εὐλογία τῶν πιστῶν μέχρι καί τήν Μ. Δευτέρα τό πρωί, ὁπότε καί ἐπιστρέφει στήν Ἱερά του Μονή ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Ἐπιστρέφοντας λοιπόν, ἐστάθμευσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπ΄ εὐλογία τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας.

Διαβάστε περισσότερα: Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Κυριακή τῶν Βαΐων μέ τό Τίμιο Ξύλο στά Πετροκέρασα

DSCN0994Ἀπό τόν 18ο αἰῶνα μέχρι σήμερα ἔχει τήν ὕψιστη τιμή ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις καί μάλιστα ἡ Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων νά τήν ἐπισκέπτεται κατά τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου κάθε χρόνο ἡ χάρις καί ἡ δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, ὡς μεγάλη εὐλογία ἐρχομένη ἀπό τήν γεραρά καί σεβασμία Ἱερά Μονή Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πρόκειται γιά τήν ὑπενθύμιση μεγάλου θαύματος πού ἐπετελέσθη στά Πετροκέρασα τόν 18ο αἰῶνα καί ἀπό τότε ὁ φιλόχριστος Λαός τῆς Ἐνορίας αὐτῆς ὑποδέχεται τό ζωομύριστο Ξύλο, τό Ξύλο τό μακάριο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, γιά νά Τοῦ πῆ ἕνα εὐχαριστῶ γιά τήν προστασία καί τήν σκέπη πού ἐπιφυλάσσει στήν Κωμόπολη αὐτή.

Διαβάστε περισσότερα: Κυριακή τῶν Βαΐων μέ τό Τίμιο Ξύλο στά Πετροκέρασα

Λαμπρά ἐκδήλωση ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν “Ρωμανός ὁ Βατοπαιδινός”

12Μέ μεγάλη ἐπιτυχία διοργανώθηκε καί πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ἱερά μας Μητροπόλη σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν “Ρωμανός ὁ Βατοπαιδινός”, πρό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐκδήλωση, μέ τίτλο “Ὁ ᾍδης ἐπικράνθη...”, τήν Παρασκευή 22α Ἀπριλίου τ.ἔ. στίς 7 τό βράδυ, στήν αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου Ἀρναίας “Μητροπολίτης Σωκράτης”.

Διαβάστε περισσότερα: Λαμπρά ἐκδήλωση ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τοῦ Συλλόγου...

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ 2016

patriarxis

 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ  ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Ὁλοκαρδίως σᾶς ἀπευθύνομεν ἀπὸ τῆς ἕδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν χαρμόσυνον χαιρετισμὸν «Χριστὸς Ἀνέστη!». Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Χωρὶς τὴν Ἀνάστασιν ἡ πίστις ἡμῶν εἶναι «κενή» (Α’ Κορ. ιε΄, 14). Ὁ Θεὸς Λόγος μὲ τὴν Ἀνάστασίν Του ἀφθαρτοποίησε καὶ ἐθέωσε τὸν τετραυματισμένον καὶ ἀμαυρωμένον ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον, καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν καὶ πάλιν τὴν δυνατότητα τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν, τοῦ ὁποίου ἀπεστερήθη διὰ τῆς παρακοῆς.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ 2016

Ἡ Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν στήν Οὐρανούπολη καί ὁ ἀντίστοιχος Κατανυκτικός Ἑσπερινός στήν Ἀρναία

SAM 6303Τήν Κυριακή 17η Ἀπριλίου τ.ἔ., Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Παν/το Ἀρχιμ. π. Λεόντιο Καρίκα καί τούς Διακόνους π. Εφραίμ Τσόλη καί π. Μελέτιο Τσόγκα, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Οὐρανουπόλεως. Στόν Ἱερό αὐτό Ναό Ἐφημέριος εἶναι ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Β΄ Περιφερείας τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκλεκτός Κληρικός, ἐξαίρετος λειτουργός καί πνευματικός ἄνθρωπος.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν στήν Οὐρανούπολη καί ὁ ἀντίστοιχος Κατανυκτικός Ἑσπερινός στήν Ἀρναία

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν Ἀρναία

Akathistos Ymnos 15Apr2016 by Dimitris Zachos 13Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια τίμησε ὁ παραδοσιακός Λαός τῆς Ἀρναίας τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἐμπρός ἀπό τά μεγάλα γεγονότα τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ψάλλοντας τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στή χάρη Της, ὅπως γνωρίζει τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 15η Ἀπριλίου τ.ἔ., ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου ἐντεταγμένη στόν Ὄρθρο τῆς ἑπομένης ἡμέρας στό Ἵδρυμα Ἀγάπης-Στέγη Γερόντων “Ἡ Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου” Ἀρναίας καί ἐν συνεχείᾳ ἡ χαριτόβρυτος εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπό τό Ἵδρυμα ἐν πομπῇ μετεφέρθη στόν ἐπιβλητικό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, ἀναμένοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἀρναίας, Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Παϊσίου Σουλτανικᾶ, Οἰκ. π. Κωνσταντίνου Ἀγούλα, Οἰκ. π. Γεωργίου Τρικκαλιώτη καί τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κυριάκου.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν Ἀρναία

Ἡ Ε΄ Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στό Ζαγκλιβέρι

SAM 6144Τήν Τετάρτη τοῦ Μ. Κανόνος, 13η Ἀπριλίου τ.ἔ., στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τελέστηκε στίς 6 τό ἀπόγευμα ἡ Ε΄ κατά σειράν Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου, τόν ὁποῖον συνεπικούρησαν οἱ Διάκονοι π. Μελέτιος Τσόγκας καί π. Γεώργιος Κυριάκου. Στόν πάγκαλο αὐτό Ἱερό Ναό ἱερουργοῦν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς, Πρωτ. π. Παναγιώτης Κορκόντζηλας, πολυσέβαστος καί πολιός Κληρικός, ὁ ὁποῖος ἔχει προσφέρει ἐπί πεντηκονταετίαν καί πλέον πολλά στήν Ἱερά Μητρόπολη καί ὡς Λευΐτης καί ὡς ἐκπαιδευτικός (διδάσκαλος καί καθηγητής) καί ὁ γαμβρός αὐτοῦ, Οἰκ. π. Ἰωάννης Κωνσταντίνου (ἀπόφοιτος τῆς Παντείου).

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ Ε΄ Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στό Ζαγκλιβέρι

Ο ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

SAM 6118«Ἡ εὐλογία εἶναι μεγάλη, ἀλλά καί ἡ χαρά καθώς ἔχουμε ἀνάμεσά μας ἕνα λογιώτατο μοναχό ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος τόν πατέρα Μάξιμο, ἀφοῦ τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἡ οὐσία καί ἡ ἀναφορά μας. Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη, διότι ὁ π. Μάξιμος προσέφερε τά μέγιστα εἰς τήν εὕρεσιν τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνας. Ἔλαβε δέ μέρος στήν μετακομιδή συνοδεύοντας τά ἱερά λείψανα ἔφιππος ἐπί 10 ὧρες ἀπό τήν Ὅσσα στό Ζαγκλιβέρι» τόνισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος, παρουσιάζοντας τόν Ὁσιολογιώτατον μοναχόν Μάξιμον Ἱβηρίτην στήν Ἱερατική Σύναξη πού πραγματοποιήθηκε, τήν Τρίτη 12η Ἀπριλίου 2016 στήν αἴθουσα Ἀποστολικῆς Διακονίας στήν Ἀρναία.

Διαβάστε περισσότερα: Ο ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στήν Σύναξη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Γεωργίου Καρσλίδη τοῦ Ὁμολογητοῦ

68bb2a539cdce07d3624b2b9976b1ffcΤήν πόλη τῆς Δράμας ἐπισκέφθηκε ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Γεώργιος Καρσλίδης γιά τρεῖς ἡμέρες, πρός ἁγιασμό καί ἐνίσχυση τοῦ πιστοῦ λαοῦ της στόν πνευματικό ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Τήν Παρασκευή 8 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, ἡ λάρνακα τῶν χαριτόβρυτων ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως Ταξιαρχῶν (Σίψας) στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί τοποθετήθηκε γιά προσκύνηση.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στήν Σύναξη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Γεωργίου Καρσλίδη τοῦ Ὁμολογητοῦ

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου

bk 00Τήν Παρασκευή 8η Ἀπριλίου τ.ἔ., σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου, πλαισιούμενος ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Παν/το Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιο Ριγανᾶ, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεώς μας, τούς Παν/τους Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Τόψη καί π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί τόν Διάκονο π. Γαβριήλ Καλαϊτζῆ. 

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ἱερατική Σύναξις (29/03/2016)

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
___________

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 29 Μαρτίου 2016

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὅτι τήν Τρίτη 12 Ἀπριλίου 2016, στίς 10:00 π.μ. θά πραγματοποιηθῆ στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τῆς Ἀρναίας Ἱερατική Σύναξις μέ ὁμιλητή τόν Ὁσιολογιώτατο Μοναχό Γέροντα Μάξιμο Ἰβηρίτη μέ θέμα:

«Ἡ αὐτογνωσία καί ἡ αὐτενέργεια τῶν Νεομαρτύρων κατά τήν ὁδόν τοῦ μαρτυρίου».

Ἐπίσης θά συζητηθοῦν καί θέματα διοικητικῆς φύσεως. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


 

Ἑσπερινή Προηγιασμένη στή Στρατονίκη

DSCN0095Τήν Τετάρτη 6η Ἀπριλίου τ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος συνοδευόμενος ὑπό τῶν Διακόνων π. Εφραίμ Τσόλη καί π. Μελέτιο Τσόγκα ἐτέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Στρατονίκης τήν Δ΄ κατά σειρά Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, συλλειτουργούντος καί τοῦ καλοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Παν/του Ἀρχιμ. π. Εὐστρατίου Λιασῆ. 

Διαβάστε περισσότερα: Ἑσπερινή Προηγιασμένη στή Στρατονίκη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΝΟ

PROTOVOULIA STANOS 2016

Διαβάστε περισσότερα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΝΟ

Σελίδα 47 από 79