Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (VIDEO)

IMG 0325«Ἡ γιορτή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ». Αὐτός ἦταν ὁ τίτλος τῆς χριστουγεννιάτικης γιορτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 7 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα Μητροπoλίτου Σωκράτους τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη. Ἡ χριστιανική ἐκδήλωση ἦταν συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τό Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν «Ρωμανός ὁ Βατοπεδινός» καί τῆς χορωδίας Ἀρναίας τοῦ Ἀριστοτέλειου Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη. 

Διαβάστε περισσότερα: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (VIDEO)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2014

patriarxis

 


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ. γ΄ 12-13).

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2014

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν

SAM 7536Τήν Κυριακή, 14η Δεκεμβρίου τ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν, πλαισιούμενος ἀπό τόν καλό ἐφημέριο τῆς Κοινότητος, Οἰκονόμο π. Κωνσταντῖνο Σουφτᾶ, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Λεόντιο Καρίκα καί τούς Διακόνους π. Ἐφραίμ Τσόλη καί π. Μελέτιο Τσόγκα.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν ὁμώνυμη Ἐνορία Περιστερῶνος

SAM 7441Τήν Παρασκευή 12η Δεκεμβρίου τ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Περιστερῶνος. Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ κάτοικοι τῆς ὡραίας αὐτῆς Κοινότητος μέ τόν Ἐφημέριό τους Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Νέστορα Γρίμπα, καθώς καί τούς Πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτες π. Λεόντιο Καρίκα καί π. Στέφανο Τσιγκερλιώτη, τόν Οἰκονόμο Αἰδεσιμώτατο π. Γεώργιο Κυζιρίδη καί τόν Διάκονο π. Ἐφραίμ Τσόλη.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν ὁμώνυμη Ἐνορία Περιστερῶνος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2014

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
__________
 
 Ἀρ. Πρωτ.: 713                                 Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 7 Δεκεμβρίου 2014
 116665820 F8cbYW 1417600937
  
 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν
 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο,
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν φιλόχριστο Λαό τῆς καθ’ Ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τήν ὥρα τούτη τή μεγάλη ζοῦμε τήν Ἅγια Νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη. Νύχτα θαυμάτων. Νύχτα συνταιριάσματος Γῆς καί Οὐρανοῦ. Νύχτα, πού γιά ὅσους τή βιώνουν εἶναι γεννήτρα χάριτος κι ἀγάπης! Νύχτα, μυσταγωγική λειτουργία, δεῖγμα κι ἔργο λατρείας τῶν οὐρανῶν στά ἐπίγεια. Νύχτα πού νοιώθεις μιά πολύτιμη παρόρμηση νά τρέξης προσκυνητής στή Φάτνη, νά σκύψης, γιά νά περάσης τό κατώφλι τῆς Βηθλεέμ μακριά ἀπό ὀρθολογιστικά σχήματα, μακριά ἀπό τά “φῶτα” τοῦ κόσμου, νά ζήσης τήν ἀκάθεκτη ὁρμή τοῦ οὐρανοῦ, πού ἀδειάζει ἀπ’ τόν πόνο γιά τήν πτώση, ἀπ’ τή λαχτάρα γιά τή λύτρωση τῶν βροτῶν. Νύχτα, πού κράζει γοερά: ἡ λαχτάρα κι ἡ νοσταλγία γιά τή λύτρωση ἄδειασε τόν οὐρανό...

Διαβάστε περισσότερα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2014

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι θεοδίδακτος θεσμός καί δικαίωμα κάθε ἐργαζομένου, διεκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν Κρήμνη

SAM 7406Τήν Κυριακή 7η Δεκεμβρίου τ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐτέλεσε τήν Θεία Εὐχαριστία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Κρήμνης, πού πανηγύριζε κατά τήν προηγουμένη ἡμέρα τόν μεγάλο Ἅγιο καί προστάτη τῶν Μύρων τῆς Λυκίας καί ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ναυτικῶν. Δίπλα του ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Καζάνας, ὁ συνταξιοῦχος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Κοντός, ὁ π. Ἀστέριος Κοντός Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας καί ὁ Διάκονος π. Μελέτιος Τσόγκας.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι θεοδίδακτος θεσμός καί δικαίωμα κάθε ἐργαζομένου, διεκήρυξε ὁ...

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου στην Ιερισσό

Από την Romfea.gr, Χρήστος Καναρόπουλος

ierissos-01Με μεγαλοπρέπεια και ιδιαίτερη λαμπρότητα εόρτασαν σήμερα τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ιερισσού Χαλκιδικής.

Στον Όρθρο και στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, τον οποίο συνεπικούρησαν ο Οικονόμος και Εφημέριος του Ιερού Ναού π. Ιωάννης Δραγώης, οι Αγιορείτες πατέρες Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες π. Θωμάς Κύκλος και π. Φίλιππος Παπαναστασόπουλος, οι Πρωτοπρεσβύτεροι π. Εμμανουήλ Λούπος και π. Μακάριος Ζωνάρας, ο Οικονόμος π. Ιωάννης Αγγελίδης και οι Ιεροδιάκονοι π. Εφραίμ Τσόλης και π. Μελέτιος Τσόγκας.

Διαβάστε περισσότερα: Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου στην Ιερισσό

Οἱ ἐργαζόμενοι στά Μεταλλεῖα γιόρτασαν στό Στρατώνι τήν προστάτιδά τους ἁγία Βαρβάρα

DSC 2438Μέ μεγαλοπρέπεια καί ὁλόθυμη συμμετοχή οἱ διοικοῦντες καί οἱ ἐργαζόμενοι στά μεταλλεῖα τῆς Χαλκιδικῆς ἐτίμησαν τήν προστάτιδά τους ἁγία Βαρβάρα στόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Στρατώνι, τήν Πέμπτη 4η Δεκεμβρίου τ.ε. Τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Λεοντίου Καρίκα, π. Γενναδίου Ντελῆ καί π. Εὐθυμίου Μαρμαλίδη τοῦ καί καλοῦ Ἐφημερίου Στρατωνίου, τῶν Αἰδεσιμωτάτων Οἰκονόμων π. Κωνσταντίνου Σουφτᾶ, π. Πέτρου Ἀσβεστοπούλου καί π. Ἰωάννου Ἀγγελίδη καί τοῦ Διακόνου π. Ἐφραίμ Τσόλη.

Διαβάστε περισσότερα: Οἱ ἐργαζόμενοι στά Μεταλλεῖα γιόρτασαν στό Στρατώνι τήν προστάτιδά τους ἁγία Βαρβάρα

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

εκ της Ι.Μ. Πατρών

DSC 4353Χιλιάδες πιστῶν κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν καί τά πέριξ αὐτοῦ καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας κυρίως κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Στόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον μέ θεολογικό βάθος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, ἀναφερθείς εἰς τήν συνάντησιν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου μέ τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί εἰς τήν ἰδικήν μας συνάντησιν μέ τό θεῖο Λυτρωτή, προκειμένου νά αἰσθανθοῦμε ὂχι μόνο τήν χαρά τῆς στιγμιαίας συνάντησης, ἀλλά τήν εὐφροσύνη τῆς αἰωνιότητος.

Διαβάστε περισσότερα: Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Η Σπάρτη εόρτασε τον Πολιούχο της Όσιο Νίκωνα (VIDEO)

εκ της Ι.Μ. Σπάρτης

nikoΜε την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια, πάνδημη συμμετοχή και εκκλησιαστική κατάνυξη η Σπάρτη και η ευρύτερη περιοχή γιόρτασαν και εφέτος, την Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Νίκωνος του ”Μετανοείτε”, πολιούχου αυτής.


Διεξοδικότερα, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου εψάλη ο μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, πλαισιωμένος από το Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ευστάθιο, το Σεβ. Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο, το Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητο και τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Διαβάστε περισσότερα: Η Σπάρτη εόρτασε τον Πολιούχο της Όσιο Νίκωνα (VIDEO)

Ἐκεῖνοι πού εἶναι κενόδοξοι, πλουτίζουν, καί ἐκεῖνοι πού πλουτίζουν, γίνονται κενόδοξοι, διεμήνυσε ὁ Σεβασμιώτατος στά Δουμπιά!

SAM 7363Τήν Κυριακή, 23η Νοεμβρίου τ. ἔ., κατά τήν ὁποία ἀναγινώσκεται στήν Ἐκκλησία μας ἡ περίφημη παραβολή τοῦ “ἄφρονος πλουσίου” (Θ΄ Λουκᾶ), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν, ὅπου προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας. Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τόν πλαισίωσαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Λεόντιος Καρίκας, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδεσ. π. Σταῦρος Τράκας καί οἱ Διάκονοι π. Ἐφραίμ Τσόλης καί π. Μελέτιος Τσόγκας.

Διαβάστε περισσότερα: Ἐκεῖνοι πού εἶναι κενόδοξοι, πλουτίζουν, καί ἐκεῖνοι πού πλουτίζουν, γίνονται κενόδοξοι,...

Ἡ Ἐκκλησία μας καθημερινά βιώνει τήν Θεοτόκο ὄχι μόνο ὡς Θεομήτορα, ἀλλά ὡς Ἐκκλησιομήτορα, συγχρόνως δέ καί Ἐκκλησιοτόκο, διεκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Στανό

SAM 7173Τήν Παρασκευή 21η Νοεμβρίου τ. ἔ., ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἑόρτασε μέ μεγαλοπρέπεια τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου μέ ἐπίκεντρο τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Στανοῦ. Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν κυριώνυμο ἡμέρα προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, τοῦ καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἐφημερίου Στανοῦ Αἰδεσ. π. Νικολάου Χαλκιᾶ καί τοῦ Διακόνου π. Ἐφραίμ Τσόλη.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ Ἐκκλησία μας καθημερινά βιώνει τήν Θεοτόκο ὄχι μόνο ὡς Θεομήτορα, ἀλλά ὡς Ἐκκλησιομήτορα,...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό ἔτος 2015, ἀφιερωμένο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας

ΕΞΩΦΥΛΛΟΠαραθέτουμε τόν Πρόλογο ἀπό τό Ἡμερολόγιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ:

Ὅταν μιλάη κανείς γιά τήν ἀρχοντική Ἀρναία, τότε ὁ νοῦς του πηγαίνει ἀμέσως στήν καρδιά ἤ καλύτερα στήν ψυχή τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου πού εἶναι ὁ πάγκαλος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Στό κόσμημα, στό παλλάδιο αὐτό πού ὕψωσε ἡ εὐλάβεια τῶν κατοίκων της ἀνά τούς αἰῶνες. Ζυμωμένος μέ μνῆμες, βρεγμένος μέ δάκρυα χαρᾶς καί λύπης, χτισμένος ἀπό τό ὑστέρημα καί τό περίσσευμα τοῦ ἔσω θησαυροῦ τῆς φύτρας τούτου τοῦ τόπου ἀγναντεύει μέσα ἀπ’ τούς αἰῶνες τή ρότα τοῦ καραβιοῦ τῆς Λιαρίγκοβης κι ἀρμενίζει κουβαλώντας στά κιτάπια του τό γλυκόπιοτο ρακί τῆς θύμησης.

Διαβάστε περισσότερα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό ἔτος 2015, ἀφιερωμένο στόν Ἱερό...

Ἀνάγκη νά ἔχωμε ἅγιο πνευματικό πατέρα, διακήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σανῶν

SAM 7153Τήν Κυριακή 16η Νοεμβρίου τ. ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σανῶν. Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός βεβαίως, ἑόρταζε καί πανηγύριζε ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Ἀγγελικῶν Δυνάμεων κατά τήν 8η Νοεμβρίου∙ ἐπειδή ὅμως ὁ Ἐπίσκοπός μας κατά τήν ἡμέρα αὐτή εὑρίσκετο στήν Νῆσο τῆς Αἰγίνης προσκεκλημένος νά μετάσχη στίς ἐκεῖ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐθεώρησε καλό νά ἀνταποδώση τήν ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του πού τόν προσκάλεσε στό πανηγύρι του καί ἔτσι κατά τήν ὡς ἄνω Κυριακή εὑρέθη κοντά τους.

Διαβάστε περισσότερα: Ἀνάγκη νά ἔχωμε ἅγιο πνευματικό πατέρα, διακήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στόν Ἱερό...

Σελίδα 51 από 66