Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως στά Ριζά

SAM 1658Τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 22α Δεκεμβρίου ἐ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν• ἦταν ἡ πρώτη του ἐπίσημη ἐπίσκεψη στά Ριζά, ὅπου ἐφημερεύει ὁ Οἰκονόμος π. Κωνσταντῖνος Σουφτᾶς.

Οἱ κάτοικοι της ὄμορφης Κοινότητος μέ τόν Ἐφημέριό τους ὑποδέχθηκαν μέ πολλή ἀγάπη τόν Ἐπίσκοπό τους καί ἐπλήρωσαν μέ τήν παρουσία τους τόν εὐπρεπισμένο ἱερό Ναό πού ἔλαμπε ἀπό καθαριότητα καί τάξη.

Διαβάστε περισσότερα: Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως στά Ριζά

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

invitation20131227 008-2

Διαβάστε περισσότερα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
__________
 
 Ἀρ. Πρωτ.: 742                              Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 9 Δεκεμβρίου 2013
 η προσκύνηση των μάγων 2
  
 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν
 
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο,
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν φιλόχριστο Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σήμανε ἡ γλυκόλαλη καμπάνα τῆς Ἐκκλησιᾶς γιά νά μηνύση Χριστούγεννα, γιά νά κηρύξη τήν ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Θεοῦ στή χώρα τῶν βροτῶν, στή γῆ μας. Καί ἰδού, βλέπουμε μέ τά μάτια μας τόν Θεό τήν ὥρα τούτη τήν εὐλογημένη νήπιο στήν ἀγκαλιά τῆς Παρθένου, στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας, τῆς αἰώνια παρατεινομένης Θεοτόκου, πού αὐθεντικά βεβαιώνει τόν κόσμο: «Ὁ Πατήρ εὐδόκησε• ὁ Λόγος σαρκώθηκε καί ἡ Παρθένος ἐγέννησε τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό ...» (Αἶνοι Χριστουγέννων).

Διαβάστε περισσότερα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

patriarxis

 


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»!
(Ἡσ. θ΄ 5)

Ἐνθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ Προφήτης μᾶς γνωστοποιεῖ προορατικῶς πρὸ αἰώνων πολλῶν τὴν ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ. Βεβαίως, δὲν εὑρέθη καὶ τότε, περίοδον ἀπογραφῆς ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου, τόπος ἐν τῷ καταλύματι διὰ τὴν στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ Πνεύματος Ἁγίου Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνήστωρ καὶ φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ τὴν ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαιον, εἰς τὴν φάτνην τῶν ἀλόγων, «τοῦ τεκεῖν τὸ Παιδίον».

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἡ Κυριακή τῶν Προπατόρων στά Νέα Καλλίνδοια

SAM 1598Τήν Κυριακή 15η Δεκεμβρίου τ. ἔ., τήν ὀνομαζομένη τῶν Προπατόρων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη μέ τή συνοδεία του τήν Ἐνορία Ζωοδόχου Πηγῆς Νέων Καλλινδοίων, πρώην Καλαμωτοῦ. Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ Κυριακή τῶν Προπατόρων στά Νέα Καλλίνδοια

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Πειραιῶς

DSC 5317-620x931Μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, τετιμημένου Ἱεράρχου τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας καί ἐκλεκτοῦ φίλου του ἀπ’ τά παλιά, ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη κατά τάς 11 καί 12 τρέχοντος Μηνός τήν μεγαλώνυμο πόλη τοῦ Πειραιῶς καί μετεῖχε στίς λαμπρές λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί πάνδημες Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τοῦ πρώτου λιμανιοῦ τῆς Χώρας μας.

Ὁ πάγκαλος αὐτός Ναός, σῆμα κατατεθέν τοῦ Πειραιῶς καί γνωστός στό πανελλήνιο, ἀποτελεῖ τήν ἱστορική συνέχεια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἡ ὁποία καί προσέφερε τήν περιουσία της κατά τήν ἐθνική παλιγγενεσία γιά νά κτισθῆ ἡ σημερινή πόλη τοῦ Πειραιῶς, ἡ ὁποία καί τιμᾶ τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα ὡς μέγα της Προστάτη καί Πολιοῦχο.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Πειραιῶς

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἅγιο Νικόλαο Κρήμνης

SAM 1564Τήν Κυριακή 8η Δεκεμβρίου τ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία ἁγίου Νικολάου Κρήμνης καί ἐτέλεσε μαζί μέ τόν ἐφημέριο π. Ἀστέριο Κοντό, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Νήφωνα Καζάνα, τόν συνταξιοῦχο αἰδεσιμώτατο π. Ἀθανάσιο Κοντό καί τόν ἱερολογιώτατο Διάκονο π. Ἐφραίμ Τσόλη τήν Θεία Λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἅγιο Νικόλαο Κρήμνης

Ἡ Ἱερισσός, ἡ πόλη τῶν καραβομαραγκῶν γιόρτασε τόν Προστάτη της Ἅγιο Νικόλαο

IERISSOS 1Τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου, προστάτου τῶν θαλασσινῶν, γιόρτασε ντυμένη στά καλά της ἡ ἱστορική Ἱερισσός. Παραθαλάσσια ἀρχόντισσα, ἔμφορτη μέ ἱστορία πού ἐκτείνεται στούς αἰῶνες ἔχει πυργώσει σέ περίοπτη θέση μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό πρός τιμήν τοῦ λαοφιλοῦς ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Μπροστάρηδες γιά νά ἀνεγερθῆ τό ἱερό τοῦτο παλλάδιο ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ καί ὁ Αἰδεσιμώτατος π. Ἐμμανουήλ Λοῦπος, μέχρι πρότινος Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ καί συνταξιοῦχος κληρικός πλέον ἀπό 1ης Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα: Ἡ Ἱερισσός, ἡ πόλη τῶν καραβομαραγκῶν γιόρτασε τόν Προστάτη της Ἅγιο Νικόλαο

Τό πανηγύρι τῆς ἁγίας Βαρβάρας προστάτιδος τῶν μεταλλωρύχων στό Στρατώνι

SAM 1519Τήν μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλοπαρθενομάρτυρος Βαρβάρας πού ὑπέστη φοβερό μαρτύριο τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ. ἐπί Μαξιμιανοῦ ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας καί μάλιστα ἀπό τά ἴδια τά χέρια τοῦ πατέρα της, ἑόρτασε πάνδημα τό Στρατώνι Χαλκιδικῆς, ὁ τόπος τῶν μεταλλωρύχων πού τήν τιμᾶ ὡς προστάτιδά του.

Διαβάστε περισσότερα: Τό πανηγύρι τῆς ἁγίας Βαρβάρας προστάτιδος τῶν μεταλλωρύχων στό Στρατώνι

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τόν εὔανδρο Μοριά

DSCN1Μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν καί πνευματικοῦ του ἀδελφοῦ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ὁ ποιμενάρχης μας ἐκλήθη καί μετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν μεγαλούπολη τῶν Πατρῶν. Ἡ Ἀχαϊκή Πρωτεύουσα στολισμένη ἐτίμησε δεόντως τόν Πολιοῦχο καί Προστάτη της μέ λαμπρές πανηγυρικές συνάξεις τόσο στόν ἱστορικό παλαιό, ὅσο καί τόν μεγαλόπρεπο ὑπερμεγέθη νέο Ναό του.

 

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τόν εὔανδρο Μοριά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ "ΡΟΜΦΑΙΑ"

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΑΠΟ την Romfea.gr, Χρήστος Καναρόπουλους

Ιερισσού: ''Είναι καιρός να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα της αλήθειας''

ΣΕΒ .IERISSOY

Η πρώτη συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου στον δημοσιογράφο Χρήστο Καναρόπουλο, συνεργάτη της Romfea.gr.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ "ΡΟΜΦΑΙΑ"

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΚΥΛΙΝΑ

akylina mikriΤήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, ὥρα 6μ.μ, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης θά μιλήσει στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως μέ θέμα:

«ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ-ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ!
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΥΛΙΝΑΣ»


 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους στό Ἅγιον Ὄρος

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης

2013-11-27 08.16.13Τήν Δευτέρα 25η Νοεμβρίου (ν.ἡ.)/12η Νοεμβρίου (π.ἡ.) μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος, μέ τήν συνοδεία τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του, μετέβη στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου στό κελλί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη πρός τιμήν τοῦ Μεγάλου Πατρός.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους στό Ἅγιον Ὄρος

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀδάμ

SAM 1484Τήν Κυριακή 24η Νοεμβρίου, ἕνα ἀκριβῶς ἔτος μετά τήν ἐνθρόνισή του στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία ἁγίας Παρασκευῆς Ἀδάμ, ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως, ἡ ὁποία ἀκολούθησε. Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν ὄμορφη αὐτή Κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀδάμ

Σελίδα 62 από 66