Ἕδρα Ἱερᾶς Μητροπόλεως:
Ἀρναία Χαλκιδικῆς
Τ.Κ. 630 74
Τηλ. Μητροπολίτου: 23720-22641
Τηλ. Γραφείων:       23720-22207
Fax:             23720-23070


Πρωτοσύγκελλος. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, τηλ. 6977 992424

Γενικὸς Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, τηλ. 6944 577579

Γραμματεὺς - Λογιστής: Πέτρος Κοτρότσιος.

Γραφεῖον Γάμων - Κωδικογράφος: Κοσμᾶς Ζαμπούνης.

Γραφεὺς - Ὑπεύθυνος Ἱστοσελίδος: Ἱερεύς Γεώργιος Τρικκαλιώτης

Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου: Γεώργιος Ἀρβανίτης.

Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας & Πνευματικοῦ ἔργου: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Ἱεροκῆρυξ. Τηλ. 6977 992424

Γραφεῖον Ἱεραποστολικῶν, Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Ἱεροκῆρυξ τηλ. 6944 577579

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπ. Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος
Μέλη: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς
Ἀρχιμ. Παΐσιος Σουλτανικᾶς
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Δημητρακούδης, Δικηγόρος
Ὁ κ. Κων/νος Πανιώρας, Φοροτεχνικός
Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: κ. Κωνσταντῖνος Γιαννούσης
Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: κ. Ἰωάννης Τρικκαλιώτης
Γραμματεύς: κ. Πέτρος Κοτρότσιος


Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος
Μέλη:     Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς
Αἰδ. Οἰκ. Ἀργύριος Καραμόσχος
Γραμματεύς: Αἰδ. Οἰκ. Ἰω. Κωνσταντίνου

Ἐνοριακοί Ναοί: 52
Προσκυνηματικοί: 3
Μοναστηριακοί: 5
Παρεκκλήσια 83 καὶ Ἐξωκκλήσια 150

Σύνολο Κληρικῶν: 63

Ἱεροκήρυκες: 2

 Ἐφημέριοι: 63  ΠΕ 26, ΤΕ 7,  ΔΕ 27,  ΥΕ 3, Ἄγαμοι: 30 - Ἔγγαμοι: 33
 Διάκονοι: 2    ΤΕ 1 ΔΕ 1    
 Συνταξιούχοι: 10