Xpert Slider

ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΛΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

SAM 8612Προσκεκλημένος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο, βρέθηκε στή Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, ὁ γνωστός Θεολόγος, συγγραφέας καί Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Μανώλης Μελινός.

Ὁ κ. Μελινός τήν Πέμπτη 15η Μαρτίου 2018 μίλησε στήν Ἱερατική Σύναξη στήν αἴθουσα Ἀποστολικῆς Διακονίας στήν Ἀρναία μέ θέμα: «Θεοῦ κλῆσις, ψυχῶν πλῦσις!».

SAM 8603Ἦταν, ὅπως εἶπε, μιά ἔκκληση ἑνός λαϊκοῦ στούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀναφέρθηκε στήν σπουδαιότητα τῆς Ἱερωσύνης καί τήν εὐθύνη τῶν Ἱερέων. Μεταξύ ἄλλων εἶπε:

α. Μεγάλη ἡ δύναμις πατέρες, νά διαχειρίζεσθε τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά ἔχετε τήν ἐξουσία νά συγχωρεῖτε ἁμαρτίες, πού εἶναι μέρος τῆς ἐξουσίας τοῦ Θεοῦ.

Μέ τό νά εἶσθε διαχειριστές τῆς χάριτος, εἶσθε ἀξιωματικοί τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ἀξίωμα καί δέν δίδεται ἀπροϋπόθετα.

Μέ συγκλονίζει ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ χριστιανός νά χαιρετᾶ πρῶτα τόν παπᾶ καί μετά τόν ἄγγελο, ὅταν τούς συναντήσει στόν δρόμο.

Στήν Θεία Λειτουργία ὁ Ἱερέας δανείζει τά χέρια του γιά νά ἀποστείλει τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στόν λαό, γιά νά εἰσοδεύσει τόν σωματικό Χριστό, δηλ. τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Στήν Προηγιασμένη δέ Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, μέ καλυμμένη τήν κεφαλή ἡσύχως, δανείζει τά πόδια του, γιά νά μεταφέρει στό θυσιαστήριο τό τετελειωμένο Μυστήριο, δηλαδή τόν ὅλο Χριστό καί νά Τόν μεταδώσει στούς πιστούς.

Ἄλλο ἡ ἁγιότης ἤ ἡ ἁμαρτωλότης τοῦ κληρικοῦ καί ἄλλο ἡ ἐγκυρότης τοῦ οἱουδήποτε Μυστηρίου.

SAM 8609Ὅπου, πατέρες μου, ἀκουμπήσετε τό εὐλογημένο χέρι σας καί τό πετραχῆλι σας, ἐγώ σώζομαι, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ δηλαδή σώζεται.

Ὁ κόσμος δέν τό ξέρει καί ὁ διάβολος τό πολεμάει.

Ὁ ποιμένας θυσιαστικά ἀφήνει τά 99 πρόβατα, γιά σώσει τό πλανεμένο.

Ἡ Πεντηκοστή εἶναι ἡ ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Σταύρωση ὅμως εἶναι ἡ ἀπογείωση.

β. Κατηχῆστε μας σωστά πατέρες. Βοηθῆστε μας σωστά νά κερδίσουμε καί τήν παροῦσα καί τήν μέλλουσα ζωή.

Ὁ λαός χρειάζεται νά κατηχηθεῖ σέ ἁπλά θέματα.

Παίρνετε τόν ἄρτο καί τόν οἶνο καί κάνετε Χριστό, καί τά μεταβάλλετε σέ Χριστό!».

Ἀνέφερε παραδείγματα ἀπο τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί τόν Γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη.

«Μακριά ἀπό τήν ἐξοικείωση. Ἡ κάθε Θεία Λειτουργία ἄς εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία.

Τά κρόσια τοῦ ἐπιτραχηλίου εἶναι οἱ ψυχές, πού συμβολίζουν τίς ψυχές τῶν τεθνεώτων.

Μέ τήν χειροτονία, σοῦ χρέωσε ὁ Χριστός τούς πιστούς στό πετραχῆλι σου, γιά νά μή χαθεῖ κανένας.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει, «βλέπω αὐτόν πού διατάσσει (τόν ἱερέα), ἀλλά δέν βλέπω Αὐτόν (τόν Θεό) πού διατάσσει τόν διατάσσοντα.

Ὅταν ὁ πιστός κρατᾶ τόν ἱερέα ἀπό τό ἱμάτιο, κρατᾶ τό ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ.

Πολλοί ἀπό τούς λαϊκούς δέν ξέρουμε τί σᾶς ζητᾶμε. Ὁ ἱερεύς πρέπει νά διορθώσει τήν νοσηρή θρησκευτικότητα στούς λαϊκούς καί νά φυτεύσει τήν ὑγιῆ θρησκευτικότητα».

Στή συνέχεια μέσα ἀπό περιστατικά Γερόντων, ὁ κ. Μελινός, παρουσίασε τήν ἐμπειρία του ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.

Καί κατέληξε: «Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ΚΤΕΟ, ἀλλά συνεργεῖο ψυχῶν, ἱατρεῖο ψυχῶν!».

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή καί τόνισε τά καθήκοντα τῶν ἱερέων στά διοικητικά καί οἰκονομικά τους προβλήματα.
Τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς Θείας Λειτουργίας, πού θά πρέπει νά ὁδηγεῖ τελικά πρός τήν ἐξομολόγηση.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος καί οἱ πατέρες ἔφυγαν ἀναπαυμένοι καί εὔχαρεις μέσα στόν κόπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τόν κάματο τοῦ ποιμαντικοῦ τους ἔργου.

SAM 8604

SAM 8605

SAM 8606

SAM 8607

SAM 8608

SAM 8610

SAM 8612