Ἐκπέμπει στή συχνότητα 97,1 FM μέ ἐκκλησιαστικό περιεχόμενο.