Η Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ...

       e bdomada

        Ἡ ἑβδομάδα πού μᾶς πέρασε καί τήν ὁποία βιώσαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Ἐκκλησίας, χαρακτηρίζεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση Ε΄ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες μας καί ἀπέχει μιά ἀνάσα ἀπό τήν Κυριακή τῆς Βαϊφόρου, τά φρικτά τοῦ Κυρίου Πάθη καί τήν ἁγία Του Ἀνάσταση. Πλούσιο τό πνευματικό ὑλικό καί πολλή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὤθηση νά ζήσουμε ἁγιοτριαδικά, κατά πώς θέλει ὁ Κύριος, γιά νά Τόν ὑποδεχθοῦμε ὅσο πιό ἄξια γίνεται στή καθημερινότητα τῆς ζωῆς μας.

        Κατ’ αὐτή τήν περίοδο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, τήρησε τό πιό κάτω πρόγραμμα πού κατήρτισε ἡ Ἱερά Μητρόπολις:

        Τήν Τετάρτη 14-4-2021, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τοῦ ὑπό ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Αὐξεντίου Κάτω Σταυροῦ, ὅπου μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος ἐτέλεσε τήν ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων κατά τήν τάξη τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἄν καί τά μέτρα γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ ἀπέτρεψαν τήν συμμετοχή στό ποτήριο τῆς ζωῆς μεγάλου μέρους τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Σταυροῦ, ἐν τούτοις οἱ χριστιανοί μας προσῆλθαν γιά νά ὑψώσουν ἱκέτιδες χεῖρες πρός τόν Κύριό μας καί νά Τόν παρακαλέσουν γιά τήν ὑγεία καί τήν εὐστάθεια τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα: Η Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ...

Η Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΗΛΘΕ...

           nists

           Κατ’ αὐτή τήν Ἑβδομάδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού ἡ Ἐκκλησία μας τή βιώνει ὡς Δ΄ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ περιώδευσε στήν ὑπ’ αὐτόν Ἱερά μας Μητρόπολη ὡς ἑξῆς:

           Τήν Τετάρτη 7η Ἀπριλίου τ.ἒ. τό ἑσπέρας στίς 7.00 μ.μ., ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θ΄ Ὣρας καί κατόπιν ἐτέλεσε τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Στρατονίκης, στόν ὁποῖο ἐφημερεύει εὐόρκως ὁ ἐκ Κύπρου ὁρμώμενος Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐστράτιος Λιασῆς, ὁ ὁποῖος καί συλλειτούργησε μετά τοῦ Ἐπισκόπου μας. Τῶν ἐνοριτῶν προΐσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ εὐλαβέστατος Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου καί Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ἀντωνίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Β΄βαθμίου Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Νικόλαος Κεφαλᾶς, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παῦλος Τομέ καί ὁ Τοπικός Σύμβουλος κ. Ἀριστείδης Μπρίκος.

Διαβάστε περισσότερα: Η Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΗΛΘΕ...

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...

51094013181 e254a1fdbd k

            Στόν κομψότατο καί περικαλλῆ Ἱερό Ναό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν ὂμορφη παραθαλάσσσια Κωμόπολη τοῦ Ἂνω Σταυροῦ τοῦ Δήμου Βόλβης ἑόρτασε τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό ὡς τό Μακάριο Ξύλο ἐπάνω στό ὁποῖο ὑπεγράφη μέ τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας ἡ Σωτηρία καί Λύτρωση τοῦ κόσμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα.

            Ἡ Ἐνορία συμμετεῖχε ἐνεργῶς στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μέ πρωτοστάτη τόν ἐκλεκτό Ἐφημέριό της Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀθανάσιο Βουρνίτη, ὑπόδειγμα Κληρικοῦ, οἰκογενειάρχου καί ποιμένος καί ἐπικεφαλῆς τόν εὐλαβέστατο καί συμπαραστάτη στό ἒργο τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Ἐπισκόπου μας Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντῆ Λιάμα.

            Στήν προσλαλιά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπί τῇ βάσει τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς ( Μάρκ. η΄ 34-θ΄1 ), ἑρμήνευσε τό ὑπέροχο καί βαρυσήμαντο λόγιο τοῦ Κυρίου πρός τόν ἂνθρωπο ὃλων τῶν ἐποχῶν: «Τί ὠφελήσει ἂνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὃλον καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ», δηλαδή, «Τί θά ὠφελήση τόν ἂνθρωπο ἐάν κερδίση ὃλο τόν ὑλικό κόσμο καί χάση τήν ψυχή του;» ( Μάρκ. η΄ 36 )!

Διαβάστε περισσότερα: Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...

ΟΙ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ...

        51093921966 f6e3b89647 c   

            Τήν Παρασκευή 2α Ἀπριλίου τ.ἒ. στίς 7 τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, προέστη τῆς λαοφιλοῦς Ἀκολουθίας τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου στόν πολυφροντισμένο καί πάνσεπτο Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας στή Γαλάτιστα.

            Τηρῶντας ὃλα τά μέτρα γιά τήν ἀποφυγή τοῦ κορωναϊοῦ οἱ Γαλατσάνοι προσῆλθαν νά μετάσχουν καί νά ψάλουν τό θεολογικό καί φιλολογικό αὐτό ἀριστούργημα, πού ὁ Λαός τῆς Βασιλεύουσας, μέ προεξάρχοντες ἐξαίρετους ὑμνογράφους θεολόγους, ἒπλεξε στήν Παντάνασσα. Ἂς ἀναλογισθοῦμε μονάχα τίς πάμπολλες φορές πού ὁ Λαός τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Πόλεως ἀπηύθυνε τό μεγαλούργημα αὐτό στήν Προστάτιδά του μπροστά ἀπό μύριους ὃσους κινδύνους πού σάλεψαν τήν εἰρήνη τῆς Πόλης.

            Ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας καί πολυαγαπητός στόν Ἐπίσκοπό μας παπαδάσκαλος Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀργύριος Καραμόσχος προετοίμασε καί προσκάλεσε τούς Ἐνορίτες του ὣστε μαζί μέ τόν Δεσπότη νά Τῆς ψάλουν τόν λυρικό-ἐκκλησιαστικό Ἐθνικό ἢ καλύτερα Ρωμαίϊκό Ὓμνο ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧῼ ΣΤΡΑΤΗΓῼ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ... καί νά Τήν ἀποχαιρετήσουν μέ τά ἀρχαγγελικά λόγια ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΣΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα: ΟΙ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

prokiriksi

 

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ...!

         DSC09894

            Στή γενέτειρα τοῦ Ἀριστοτέλη, τά γραφικά Στάγειρα, ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 31η Μαρτίου τ.ἒ. στίς 7 τό βράδυ   Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ τήν Ἀκολουθία τῆς θ΄ Ὣρας καί κατόπιν τήν κατανυκτική Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα. Συμπροσευχόμενοι καί βοηθοῦντες στά ψάλματα καί ἀναγνώσματα τῶν Ἀκολουθιῶν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐστράτιος Λιασής καί ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Γιαννούλης.

            Οἱ Ἐνορίτες τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου σέ ἱκανό ἀριθμό, παρά τά μέτρα γιά τόν κορωναϊό, πλαισίωσαν τήν ἑσπερινή αὐτή ἱκεσία πρός τόν Βασιλέα τῆς Δόξης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τῆς Κωμοπόλεως κ. Δημήτριο Φαναρᾶ καί τόν Πρόεδρο τῆς Β΄βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καί Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κεφαλᾶ.

Διαβάστε περισσότερα: ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ...!

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ...

         51078636762 ea1b2cb65b c

         Τήν Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, 28η Μαρτίου τ.ἒ., πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί προβάλλει τό «θεοειδέστατον ἒσοπτρον» τῆς Θεολογίας μας, τόν Μέγα ἀσκητή καί νηπτικό θεολόγο Ἃγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τήν ἐντελέχεια θά λέγαμε τῆς Ὀρθόδοξης ἁγιοεμπειρίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Νήφωνα Καζάνα καί τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχώρας, στήν ὁποία διακονεῖ εὐδοκίμως ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Χαράλαμπος Κωστόπουλος.

            Μέ τίς γνωστές προφυλάξεις γιά τήν ἐνσκήψασα πανδημία οἱ ἐνορίτες προσῆλθαν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο Ζερβοχωρίων κ. Χρῆστο Κομπόγιαννο, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Νικόλαο Καμπούρη, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Ραδιοφώνου καί Δημοτικό Σύμβουλο ἐκπαιδευτικό κ. Χρῆστο Φυλαχτό, τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν κα Μάγδα Λειβαδιώτη κ.ἂ.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ...

ΟΙ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΥΠΙΩΤΙΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ...

           51077691318 78229fb4cd c 

        Τήν Ἀκολουθία τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῶν Νέων Ρόδων, ὃπου θησυρίζεται ἡ θαυματουργή περίπυστος Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παντάνασσας ἀπό τά Σκουπιά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς ἐπιλεγομένης Σκουπιώτισσας, ἱερό κειμήλιο φερμένο ὡς περιουσία ἀτίμητη στά χέρια τῶν προσφύγων ἀπό τά ἃγια χώματα τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων, μετά τήν καταστροφή τῆς Σμύρνης τό 1922. 

       Στόν πολυφροντισμένο καί ἀνθηφόρο ἀπό τόν Προϊστάμενό του Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖο Χατζόγλου Ἱερό Ναό τόν ὑπεδέχθησαν οἱ ἐνορίτες τῆς Κωμοπόλεως, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κα Σοφία Ἰσαακίδου καί τόν τέως Δημοτικό Σύμβουλο καί Προϊστάμενο τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου, καθηγητή κ. Ἰωάννη Δουλάκη.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΙ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΥΠΙΩΤΙΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ...

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ...

           51070558253 2145d45805 c

            Γιά φέτος ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς χριστιανοσύνης, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιά τή Ρωμιοσύνη παίρνει οὐρανομήκεις διαστάσεις καί τρανώνει τοῦ Ἓλληνα τά φυλλοκάρδια ἁπανταχοῦ τῆς γῆς! Ἡ Ὑφήλιος ὑποκλίνεται εὐλαβικά μπροστά ἀπό τήν ἀπόφαση καί τίς αἱμάτινες θυσίες ἑνός Λαοῦ, καί τό Ρωμαίϊκο φιλότιμο καί τσαγανό διαποτίζει τίς ἀξίες τίς ἀνθρώπινες διαχρονικά! Μιά φούχτα ἂοπλων, ἀπόλεμων καί ἀδύναμων ραγιάδων σηκώνει τό ἀνάστημά της καί μαθαίνει τούς Λαούς ἀπ’ τήν Τριπολιτσά, τό Μεσολόγγι, τά Ψαρά, τή Χίο, τά ἡρωϊκά Δερβενάκια, τό Κούγκι καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας Χαλκιδικῆς πώς ἡ ἐλευθερία κατακτιέται, δέν χαρίζεται, πώς ἡ ἀξιοπρέπεια ποτίζεται μέ αἷμα καί πώς ὁ Δαβίδ- ὃσο μικρός καί νά   ̓ναι- σάν τό θέλει καί τό προσυπογράψει ὁ Θεός νικάει τόν Γολιάθ!

            Τό διπλό πανηγύρι ξεκίνησε ἀπό τή 24η Μαρτίου, τήν παραμονή δηλαδή, στό Μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ὀλυμπιάδος, ὃπου μονάζει τετραμελής Ἀδελφότητα ὐπό τήν Ἡγουμενία τῆς Μοναχῆς Χρυσοβαλάντου, Μοναστήρι πού ἢγειρε ἐκ βάθρων ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, μέ τήν ἀρωγή καί τίς θυσίες τῆς Ἀδελφότητος βέβαια, καί ἐπαυξάνει ὁ σημερινός Ἐπίσκοπός μας!

Διαβάστε περισσότερα: Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Η...

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1821

iera-synodos-thumb-large-thumb-large

«Μήνυμα ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821»
(24/3/2021).

Πρωτ. 1087
Διεκπ. 507
Αθηνησι τη‚ 9ῃ Μαρτίου 2021

«Ἐπί σοί ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν,
καί ἐῤῥύσω αὐτούς• πρός σέ ἐκέκραξαν καί ἐσώθησαν,
ἐπί σοί ἤλπισαν καί οὐ κατῃσχύνθησαν» (Ψαλμός 21ος)

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί ὁ Ἑλληνισμός σύμπας, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, τιμᾶ τήν Ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Διαβάστε περισσότερα: Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1821

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ...

       a kur

         Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας γιόρτασε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 21η Μαρτίου τ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παν/το Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τούς δύο Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, χοροστατῶντας στόν λαμπρό Ὄρθρο καί προεξάρχοντας τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

         Ὁ Λαός τῆς Ἀρναίας τηρῶντας ὃλα τά μέτρα τῆς Πολιτείας γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, μαζί μέ τούς Ποιμένες του, χάρηκε τή γιορτή τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ὡς νίκη τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στό κοσμικό φρόνημα καί τή βουλιμία τῶν αἱρέσεων νά διαρραγῆ ὁ τίμιος χιτώνας τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ.Στυλιανός Βαλιάνος, Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θαλασσινός, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀγαπητός Κιάτος, ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Κατερίνα Ζωγράφου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Στέλιος Τζιτζιρίκας, ἡ Δημοτική Σύμβουλος καί Πρόεδρος τς Α' βαθμίου κπαιδεύσεως κα Εὐγενία Γιαννούση κ.ἄ.

Διαβάστε περισσότερα: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ...

ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ...

     51058264317 ba57058552 wΤήν Παρασκευή τό ἑσπέρας, 19η Μαρτίου τ.ἒ., μέσα σέ κλῖμα κατανύξεως καί εὐφροσύνης τελέσθηκε ἡ λαοφιλής Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερισσό, ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως τιμᾶ καί σέβεται τήν Κυρία Θεοτόκο, τό Παλλάδιο τῆς Ὁποίας ἔχει πυργώσει σέ περίοπτο θέση ὁ Παναγιοσκέπαστος Λαός της καί σεμνύνεται γι’ αὐτό. Κάθε χρόνο στήν Ἀκολουθία αὐτή προΐσταται ὁ Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ὁ ὁποῖος μέ χαρά καί γιά φέτος προσῆλθε καί τέλεσε τήν παννυχίδα. Μαζί του ὁ Πρωτ. π. Μακάριος Ζωνάρας, ὁ διαλεχτός Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας αὐτῆς καί ὁ Διάκονος τῆς Μητροπόλεως π. Ἀμφιλόχιος Χάϊτας.

     Στόν εὐπρεπισμένο Ἱερό Ναό, παρά τά ληφθέντα μέτρα τῆς Πολιτείας γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, προσῆλθε τηρῶντας ὃλες τίς προφυλάξεις καί φορῶντας τίς μάσκες του ὁ εὐλογημένος Λαός τῆς Ἱερισσοῦ καί ἰδιαιτέρως ὁ νέος κόσμος γιά νά προσκυνήση καί νά χαιρετήση τό ἁγιασμένο εἰκόνισμα τῆς Παντάνασσας.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΙ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ...

Η Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ...

   162053849 1016394058890451 1745074529381471390 n 1  Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας ἐτελέσθη στίς 6 τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 17ης Μαρτίου τ. ἔ. ἡ πρώτη Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῆς φετινῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Ἀκολουθία αὐτή πάντοτε προδιαθέτει θετικά τόν ψυχισμό τοῦ πιστοῦ μας Λαοῦ, γιατί ἀπό τή φύση της “ὁμιλεῖ” στά ἔσω τοῦ ἀνθρώπου. Ταπεινή στήν ἔκφραση, βαθύτατα χριστονοσταλγική στά νοήματα καί τούς πτερυγισμούς, μέ ἐξόχους συμβολισμούς πεποικιλμένη, συνυφασμένη μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί σύντομη χρονικῶς ἔχει κάτι τό ξεχωριστό νά μηνύση στήν ὀρθόδοξη ἐμπειρία καί τό βίωμα. Τό μεγαλεῖο της εὑρίσκεται ἐπίσης στό ὅτι ἐκφράζει ἀπολύτως τό “πνεῦμα” τῆς Τεσσαρακοστῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, μέ κορύφωση τήν εὐκαιρία πού δίδει σέ κάθε “πεφορτισμένη” καί “κοπιῶσα” ψυχή νά βιώση τή χαρμολύπη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Γιά τοῦτο ἄλλωστε καί ἐγράφη ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες, γιά νά προσφέρεται πιό συχνά ἡ δυνατότητα τῆς μετοχῆς τοῦ πιστοῦ στό ποτήριο τῆς ζωῆς μέσα σέ κλῖμα κατάνυξης.
Διαβάστε περισσότερα: Η Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ...

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ...

     D78 1560Τήν Κυριακή 14η Μαρτίου τ.ἒ. πού γιά φέτος ἡ Ἐκκλησία μας τήν τιμᾶ ὡς Κυριακή τῆς Τυροφάγου ἢ Τυρινῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλης Παναγίας, ὃπου χοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί προέστη τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως. Τόν ὑπεδέχθη ὁ ἀεικίνητος καί φιλόλαος Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Παν. Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Στυλιανός καί τό Ἐκκλησιαστικό του Συμβούλιο πού ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί φιλανθρώπου συμπεριφορᾶς στήν τοπική Ἐκκλησία καί ὁ εὐσεβής Πρόεδρος τῆς Κοινότητος κ. Κωνσταντῖνος Πασχάλης. Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ, παρ’ὃλες τίς προφυλάξεις γιά τόν κορωναϊό, τηρῶντας τά μέτρα τῆς Πολιτείας, προσῆλθε φορῶντας τίς μάσκες του καί μετεῖχε στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη. Ἦταν συγκινητική μάλιστα ἡ παρουσία τῶν νέων παιδιῶν στό Ἱερό Βῆμα, τῶν ἱεροπαίδων δηλαδή, κάτι πού εὐχαρίστησε πολύ τόν Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος καί συνεχάρη πρός τοῦτο τόν π. Χριστόδουλο καί τόν Αἰδ. Οἰκ. π. Πέτρο Ἀσβεστόπουλο, τόν β΄ Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας.

Διαβάστε περισσότερα: Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ...

Σελίδα 3 από 86