ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

           Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α   Σ Τ Η Ν   Α Ρ Ν Α Ι Α

DSC 0484 2

            Μέ Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί παραδοσιακή λαμπρότητα γιόρτασε ἡ ἓδρα τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου, ἡ ἀρχοντική Ἀρναία τή Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, τά Χριστούγεννα. Γιά κάθε Ρωμηό ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου σημαίνει κατέβασμα τοῦ Θεοῦ στά ἀνθρώπινα καί ἀνέβασμα τοῦ ἀνθρώπου στά ἐπουράνια, ἀπό ἐκεῖ πού ἐξῆλθε. Ὁ ἀνθρωπος εἶναι φτιαγμένος γιά νά εἶναι μαζί μέ τόν Θεό, ἡ φτιαξιά του εἶναι ἐδεμική, τό “κλῖμα” του εἶναι ἐπουράνιο, δημιουργήθηκε γιά νά γίνη οὐρανοπολίτης! Αὐτό τό ξανάνιωμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στό πρόσωπο καί μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, αὐτή τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στά ἀνθρώπινα ἡ Ὀρθοδοξία τή γιορτάζει ξέφρενα, γιά νά ζήση βέβαια ἐξ αἰτίας της καί τά θαύματα καί τόν Σταυρό καί τόν Τάφο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου της!

Διαβάστε περισσότερα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Χωρίς τίτλο

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

 

___________

 

Ἀρ. Πρωτ.:  612                      Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 7 Δεκεμβρίου 2020

xrist2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

(Ὑπ’ ἀριθμ. 5)

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο,

Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν φιλόχριστο Λαό τῆς καθ’ Ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως

 

 

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,

Κάποτε τό κακό ἐξεχείλισε. Κάποτε ἡ ἀδικία ἐπερίσσευσε. Κάποτε ὁ ἄνθρωπος λοξοδρόμησε ἐπικίνδυνα καί πῆρε τήν κατηφόρα τῆς ἀπώλειας καί ἡ ἀλήθεια σκοτίστηκε καί τό ψέμα θριάμβευσε καί τό τραγικώτερο ὁ ἄνθρωπος γέρασε στόν λάγνο δρόμο τῆς ἀνηθικότητας καί τῆς φθορᾶς. Βαθύ τό σκοτάδι τόν τύλιξε καί ἡ ψυχή του φυλακίστηκε στά καταχθόνια τῆς φθορᾶς, χωρίς φῶς, χωρίς ἀνάσα, χωρίς ἥλιο, χωρίς ἐλπίδα ...

Διαβάστε περισσότερα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
___________

Ἀρ. Πρωτ.: 665

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 21 Δεκεμβρίου 2020

dimarhos THERMISἘντιμότατον κ. Θεόδωρον Παπαδόπουλον
Δήμαρχον Θέρμης
Δημοκρατίας 1
570 01 Θέρμην

Πολυφίλητέ μοι κ. Δήμαρχε, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Ἀπολαμβάνοντες τό ἑορταστικόν κλῖμα τῶν ἐπερχομένων κοσμοσωτηρίων γεγονότων τῆς τοῦ Κυρίου Ἐνανθρωπήσεως καί Ἐπιφανείας, ἐδέχθημεν, καί οὐχί διά πρώτην φοράν, τά δῶρα τῆς Ὑμετέρας Ἀγάπης καί ἀποδεδειγμένης τιμῆς πρός τήν Μητέρα πάντων ἡμῶν, τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2020

patriarxis

 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Συμπορευόμενοι μέ τήν Παναγίαν Παρθένον, τήν ἐρχομένην «ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως» τόν προαιώνιον Λόγον, καί ἀτενίζοντες τήν ἑτοιμαζομένην νά ὑποδεχθῇ τό Θεῖον Βρέφος Βηθλεέμ, ἰδού ἐφθάσαμεν καί πάλιν τά Χριστούγεννα, ἔμπλεοι αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. Ἡ πορεία πρός τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἦτο ἐφέτος διαφορετική ὡς πρός τάς ἐξωτερικάς συνθήκας, λόγῳ τῆς σοβούσης πανδημίας. Καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας, ἡ ποιμαντική μέριμνα καί ἡ καλή μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ, ὑπέστησαν τάς συνεπείας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν. Πάντα ταῦτα ὅμως δέν ἀφοροῦν εἰς τήν ἐσωτάτην σχέσιν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ μέ τόν Χριστόν, εἰς τήν πίστιν εἰς τήν πρόνοιαν Αὐτοῦ καί τήν ἀφοσίωσιν εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία»1.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2020

Ιερισσού Θεόκλητος: ''Ο Κληρικός είναι εφημέριος σαν τον ιατρό'' (ΦΩΤΟ)

Ἐκ τῆς ιστοσελίδος romfea.gr 

   diakonos-ierissou-142  Την Κυριακή της προ Χριστού Γεννήσεως, 20η Δεκεμβρίου τ.έ., που στην Εκκλησία μας αναγινώσκεται η αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δηλαδή, κατοχυρώνεται ιστορικά και θεολογικά η ένδυση της Θείας Φύσεως του Χριστού μας με την ανθρώπινη φύση, δανεισμένη εκούσια από την Κυρία Θεοτόκο, η εν χρόνω και χώρω Ενσάρκωση του Λόγου Θεού που κατά το ανθρώπινο γίνεται και Υιός του Δαβίδ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος εχειροτόνησε Διάκονο τον Μοναχό Αμφιλόχιο, κατά κόσμο Χρήστο Χάϊτα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου Αρναίας.

Διαβάστε περισσότερα: Ιερισσού Θεόκλητος: ''Ο Κληρικός είναι εφημέριος σαν τον ιατρό'' (ΦΩΤΟ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α

Η ΙΕΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰ­ω­άν­νου Γεν­να­δίου 14 – 115 21, Ἀ­θῆ­ναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἀ­θήνα 15Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥ­ΠΟΥ

            Συνῆλθε σήμερα Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

           Ἡ συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσῳ τηλεδιασκέψεως καί κατά τήν διάρκεια αὐτῆς ἐπανεκτιμήθηκαν οἱ ἐξελίξεις τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας καί οἱ ἐπιπτώσεις τους στήν Λατρεία καί τήν ζωή τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

           Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατόπιν ἐκτενοῦς συζητήσεως, ἔλαβε τίς ἑξῆς ἀποφάσεις:

Διαβάστε περισσότερα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Ἱερισσοῦ: Τά μέτρα γιά τόν Κορωναϊό ὑποβαθμίζουν καί προσβάλλουν τήν Ἐκκλησία...

     DSC 0852Σήμερα Κυριακή τῶν Προπατόρων πού στήν Ἐκκλησία μας διαβάζεται ἡ Περικοπή τοῦ Μεγάλου Δείπνου πού ὁ Μέγας Οἰκοδεσπότης τελεῖ καλῶντας τόν σύμπαντα κόσμο νά γεμίση τό σπίτι Του καί νά γευτῆ τό Δεῖπνο Του ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο (Λουκ. ιδ΄16-24), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθηκε τόν Ἰερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, στόν ὁποῖο ἱερουργεῖ ὁ ἐκλεκτός κληρικός Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνος Ἀγούλας, τό στολίδι αὐτό τό χτισμένο σέ σχέδια τοῦ Καθηγητοῦ Ὀρλάνδου καί ἐχοροστάτησε τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας. Παραλλήλως προέστη τοῦ 40νθημέρου Ἱεροῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Θεολόγη Βαλιάνου, ἐπιφανοῦς στελέχους τῆς Ἱερᾶς Μητροπολέως καί ἐπί ἒτη Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης - Οἲκου Εὐγηρίας ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ, πατρός τοῦ Ἐντιμοτάτου Δημάρχου Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανοῦ Βαλιάνου. Νά σημειωθῆ ὃτι, λόγῳ τῶν μέτρων πού ἒχουν ἐπιβληθῆ γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊοῦ, τά τέκνα τοῦ κοιμηθέντος Στυλιανός καί Γεώργιος, γιά νά μήν φέρουν σέ δύσκολη θέση τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἐπί πολλά ἒτη διακόνησε καί ἐκοιμήθη ἐν ἐνεργείᾳ Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος ὁ πατέρας τους, μετεῖχαν τῶν ὃλων Ἀκολουθιῶν μένοντες ἐντός τοῦ αὐτοκινήτου τους ἒξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ! Ἡ μόνη ἀπό τήν οἰκογένεια Βαλιάνου πού εἰσῆλθε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετεῖχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἦταν ἡ σύζυγος τοῦ ἀπελθόντος κα Δέσποινα, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Διαβάστε περισσότερα: Ἱερισσοῦ: Τά μέτρα γιά τόν Κορωναϊό ὑποβαθμίζουν καί προσβάλλουν τήν Ἐκκλησία...

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ἔχει ἀναρτηθῆ  στήν στήλη τῆς Ἱστοσελίδας μας "Πνευματικό ΚΟΝΑΚΙ" ἄρθρο τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Ἀθανασούλια, Κληρικοῦ τῆς Ἱ.Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας:

"Ὁ Θεός τῆς Ἐκκλησίας
καί οἱ «θεοί» τοῦ Νεοειδωλολατρικοῦ κινήματος
τῆς ἐποχῆς μας"


 

ΚΟΥΡΑ “ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΝΤΑ” ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ...

           BKON2621 Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης πού περικοσμεῖ τό Μητροπολιτικό Μέγαρο τῆς Ἱ.Μ. Ἱερισσοῦ στήν Ἀρναία, σήμερα Κυριακή, 6η Δεκεμβρίου 2020 στίς 6 τό ἀπόγευμα, ἡμέρα πού γιορτάσαμε τόν Μέγα ἐν Ἱεράρχαις Νικόλαο Ἐπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας τόν θαυματουργό καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ ἐπίσης λαμπροῦ Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων, ὁ χοροστατῶν Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό ἐκλεκτά μέλη τοῦ περί αὐτόν Ἱεροῦ Κλήρου, ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Κουρᾶς “ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΝΤΑ” τοῦ πνευματικοῦ του τέκνου κ. Χρήστου Χάϊτα καί ἐπέδωσε σ’ αὐτόν τό ὂνομα ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ, εἰς τιμήν τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Πάτμῳ ἀσκήσαντος.

Διαβάστε περισσότερα: ΚΟΥΡΑ “ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΝΤΑ” ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ...

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ιμιερ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

___________

Ἀρ. Πρωτ.: 597                       Ἐν Ἀρναίᾳ, τῇ 30ῃ Νοεμβρίου 2020


        50086424943 cfb75986f7 wΠρός

        Τόν Ἱερό Κλῆρο,
        Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
        καί τόν φιλόχριστο Λαό
        τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου


         Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,

         Μέ τή Χάρη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἀπό σήμερα ἐπανέρχομαι καί ἐπιστρέφω πάλι στά καθήκοντα πού ἡ Ἐκκλησία ἀνέθεσε στούς ἀδύναμους ὤμους μου.
         Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!
         Μετά ἀπό ἑνός μηνός δοκιμασία πού ἐπέτρεψε ὁ Κύριος, γιά κρίματα προφανῶς δικά μου πού Ἐκεῖνος γνωρίζει, κατέρχομαι στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀπολαμβάνω πολλαπλῶς τήν εἰκόνα τῶν προσώπων πού ἀγαπῶ!
         Γιά τοῦτο ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς μου θεωρῶ χρέος μου ἱερό νά ἐκφράσω τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου σέ ὅσους μέ ἐστήριξαν, προσευχήθηκαν καί ἐνδιαφέρθηκαν ποικιλοτρόπως γιά τήν πορεία τῆς ὑγιείας μου.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

___________

Ἀρ. Πρωτ.: 592

  Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 27 Νοεμβρίου 2020

 

despotisΠρός 

τό χριστεπώνυμο Πλήρωμα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,

Ὃπως καλῶς γνωρίζετε ἀπό ἀρχάς Νοεμβρίου ἓως σήμερα καί ὡς ἢδη ἀπεφασίσθη ἀπό τήν Πολιτεία ἓως καί 7ης Δεκεμβρίου -ἐπί τοῦ παρόντος- ὁλόκληρη ἡ Χώρα μας εὑρίσκεται σέ αὐστηρό περιορισμό (lock down) πρός ἀποφυγήν διασπορᾶς τοῦ Covid-19, τοῦ λεγομένου Κορωναϊοῦ. Καί δικαίως, διότι ἡ Πολιτεία προσπαθεῖ νά ἀποφύγη τή μετάδοσή του μέ μέτρα ἀποτρεπτικά καί ἐπώδυνα γιά ὃλους.

Οἱ Ἱεροί μας Ναοί, τά Ἱερά Προσκυνήματα, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ ἐν γένει Λειτουργικές Δομές τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὃλα κλειστά. Ὃμως τό Γηροκομεῖο μας στήν Ἀρναία, πού φιλοξενεῖ καί στηρίζει 20 γέροντες, τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο πού ἒρχεται ἀρωγός σέ 300 οἰκογένειες μηνιαίως, τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ὑποβοηθεῖ ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, οἱ Ἱεροί Ναοί, οἱ Ἱερές Μονές καί τά Ἱερά Προσκυνήματα πού τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τίς Θεῖες Λειτουργίες καί τίς λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες συνεχίζουν ἀδειαλείπτως τό ἔργο τους. Οἱ ἀνάγκες, λοιπόν, γιά θέρμανση (πετρέλαιο ἤ κλιματισμός), γιά Δ.Ε.Η., ἡ “εὐλογία καί τά ὁδοιπορικά” Ἱεροψαλτῶν καί Νεωκόρων, τό ΕΝ.Φ.Ι.Α, ὁ φόρος εἰσοδήματος πρός τίς Δ.Ο.Υ. καί τά τρέχοντα ἔξοδα συνεχίζουν καθημερινῶς νά καλύπτωνται ἀνυπερθέτως.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Εὐχαριστήριος ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στήν πενθηφόρο οἰκογένεια ἀειμνήστου Θεολόγου Βαλιάνου

ιμιερ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ   ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

___________

Ἀρ. Πρωτ.: 588

Ἐν Ἀρναίᾳ, τῇ 26 Νοεμβρίου 2020  

Πρός

Τήν πενθηφόρον Οἰκογένειαν

Ἀειμνήστου Θεολόγου Βαλιάνου:

Ἐρίτιμον καν Δέσποιναν Βαλιάνου

Ἐντιμότατον Δήμαρχον Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανόν Βαλιάνον

Ἀξιότιμον κ. Γεώργιον Βαλιάνον

Ἐνταῦθα

Πολυφίλητοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί,

Πάλιν καί πολλάκις διά τῆς παρούσης, προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν Ὑμῖν τά ἀπό μέσης τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἡμῶν καρδίας εἰλικρινῆ συλλυπητήρια ἐπί τῇ πρός Κύριον ἀδοκήτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ πολυαγαπητοῦ μου συζύγου καί πατρός Σας κυροῦ Θεολόγου Βαλιάνου. Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἔπληξεν ἡ εἴδησις τῆς κοιμήσεώς του τόσον Ἡμᾶς, ὅσον καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως καί ἰδίως, τήν ἱστορικήν Πόλιν τῆς φιλτάτης Ἀρναίας!

Ἐπιπροσθέτως ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν, ὡς Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀρναίᾳ Ἱδρύματος Ἀγάπης-Οἴκου Εὐγηρίας “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ”, τάς ἀπό μυχίων ψυχῆς τόσον τοῦ γράφοντος, ὅσον τοῦ Διευθυντοῦ καί ἁπάντων τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὕπερθεν Εὐαγοῦς Ἡμετέρου Ἱδρύματος καί τῶν ἐν αὐτῷ φιλοξενουμένων καί διακονούντων ἀδελφῶν, θερμάς εὐχαριστίας καί τήν ἄμετρον εὐγνωμοσύνην πρός τήν ἄχρι πρότινος κεφαλήν τῆς Ὑμετέρας Οἰκογενείας, ἀοίδιμον Θεολόγον Βαλιάνον, ὅστις διετέλεσεν ἐπί σειράν ἐτῶν Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος καί κατά τόν Παύλειον λόγον, “στῦλον δοκοῦντα εἶναι” Αὐτοῦ, καί ἀρωγόν μέγιστον, ὡς καί πρός ἅπασαν τήν Ὑμετέραν Οἰκογένειαν. Δυσαναπλήρωτον τό κενόν καί βαρυτάτη ἡ ἀπώλεια! Στηριζόμεθα καί ἐλπίζομεν ὅμως εἰς τήν Ὑμετέραν ἀρωγήν καί βοήθειαν!

Εὐχόμεθα καί δεόμεθα πρός τόν Κύριον ὅπως κατατάξῃ Τοῦτον ἐν Χώραις Ἁγίων καί Ζώντων, Τοῦ προσπορίσῃ Παράδεισον καί Τοῦ ἀποδώσῃ κατά τήν Χριστονοσταλγικήν καί ἁγνήν Αὐτοῦ καρδίαν!

Ἡ μνήμη Αὐτοῦ ἀγήρως καί ἄληστος!

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ


 

Διαβάστε περισσότερα: Εὐχαριστήριος ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στήν πενθηφόρο οἰκογένεια ἀειμνήστου Θεολόγου...

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

koronoios-theia-koinonia-iera-synodosΜε αφορμή την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά κυρού Ιωάννου ωρισμένοι δημοσιογράφοι ειρωνεύθηκαν με απολίτιστο τρόπο την εκδημία του και την μαρτυρία της πίστεώς του στην Θεία Κοινωνία, ως να είχαν στοιχεία για την αιτία μεταδόσεως της νόσου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με θλίψη διαπιστώνει ότι ωρισμένα ΜΜΕ δεν παύουν ποτέ να στοχοποιούν τους ορθόδοξους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, ως ιδεολογικό αντίπαλό τους.

Διαβάστε περισσότερα: ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ιμιερ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ἀρναία, 16-11-2020

    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος ἐκφράζοντας τόν πόνο, τή θλίψη καί τόν σπαραγμό τόσο τοῦ ἰδίου, ὅσο καί ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ σεπτοῦ ἐν Ἱεράρχαις Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ ΙΩΑΝΝΟΥ, ἐπιστηθίου φίλου του, στύλου φιλτάτου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ὑψίστου δωρητοῦ αὐτῆς τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ θαυμαστῶς ἀνευρεθέντος μυριπνόου Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Νεομεγαλοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας του νά συμμετάσχη στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ τετιμημένου Ἱεράρχου, πού θά λάβη χώρα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ σήμερα στίς 12 τό μεσημέρι, προεξάρχοντος μόνο τοῦ Τοποτηρητοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, θεώρησε καλό ἐκφράζοντας καί τό ποίμνιό του στίς 12 ἀκριβῶς σήμερα καί ἐπί μισή ὥρα νά ἠχήσουν λυπηρῶς τά κωδωνοστάσια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἰδίως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερίου, ἐκχέοντες τά δάκρυά τους καί τήν παράκλησή τους πρός τόν Κύριό μας νά Τόν κατατάξη σέ χῶρες ἁγίων καί ζώντων.
    Καλό Παράδεισο Ἰωάννη, ἀδελφέ μου!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

Σελίδα 6 από 86