Ἕδρα Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

Ἀρναία Χαλκιδικῆς

Τ.Κ. 630 74

Τηλ. Μητροπολίτου: 23720-22641

      Τηλ. Γραφείων: 23720-22207

                       Fax: 23720-23070

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, τηλ. 6944 577579.

Γενικὸς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ζέρβας, τηλ. 2372022207

Ἐπίτιμος Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, τηλ. 6977 992424.

Γραφεύς: Πρωτ. Νικόλαος Γιαννούλης

Ὑπεύθυνος μισθοδοσίας: Οἰκ. Γεώργιος Τρικκαλιώτης

Γραμματεὺς - Λογιστής: κ. Πέτρος Κοτρότσιος.

Γραφεῖον Γάμων - Κωδικογράφος: κ. Κοσμᾶς Ζαμπούνης.

Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου: κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης.


Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας & Πνευματικοῦ ἔργου: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Ἱεροκῆρυξ. Τηλ. 6977 992424


Γραφεῖον Ἱεραποστολικῶν, Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Ἱεροκῆρυξ τηλ. 6944 577579


Μητροπολιτικόν Συμβούλιον

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος

Μέλη: Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ζέρβας

 Ἀρχιμ. Παΐσιος Σουλτανικᾶς

Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Δημητρακούδης, Δικηγόρος

Ὁ κ. Κων/νος Πανιώρας, Φοροτεχνικός

Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: κ. Κωνσταντῖνος Γιαννούσης

Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: κ. Δημήτριος Βαγιωνάς

Γραμματεύς: κ. Πέτρος Κοτρότσιος


Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος

Μέλη:     Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς

 Αἰδ. Οἰκ. Ἀργύριος Καραμόσχος

Γραμματεύς: Αἰδ. Οἰκ. Ἰω. Κωνσταντίνου


Ἐνοριακοί Ναοί: 51

Προσκυνηματικοί: 3

Μοναστηριακοί: 5

Παρεκκλήσια 83 καὶ Ἐξωκκλήσια 150

Σύνολο Κληρικῶν: 63

Ἱεροκήρυκες: 2

Ἐφημέριοι: 63       ΠΕ 28,    ΤΕ 5, ΔΕ 27,    ΥΕ 3,

Ἄγαμοι: 30  - Ἔγγαμοι: 33

Διάκονοι: 2           ΤΕ 1,  ΔΕ 1    Ἔγγαμοι: 1 - Ἄγαμοι: 1.

Συνταξιούχοι: 8